سرود یارب دلم گرفته از این دنیای فانی

Search Results

4:57
#سرود از این دنیای مغموم و فانی توسط علیرضا و فرزانه گرامی

#سرود از این دنیای مغموم و فانی توسط علیرضا و فرزانه گرامی

Elnathan NazaninBaghestani
2 Aug 2018 · 548 views
1:13
با رب دلم گرفته از این دنیای فانی..... خودت مرا یاری کن.

با رب دلم گرفته از این دنیای فانی..... خودت مرا یاری کن.

Ebrahim Ahrarikhalaf
19 Aug 2016 · 872 views
8:25
یارب دلم گرفته از این دنیای فانی

یارب دلم گرفته از این دنیای فانی

Islam = اسلام
22 Dec 2015 · 45 views
0:15
دلم گرفته از این دنیای فانی

دلم گرفته از این دنیای فانی

Asma Naz
25 Mar 2020
1:13
یا رب دلم گرفته از این دنیای فانی یاران همه شتافتند سوی دیار باقی #شهدای_اهل_سنت_ایران #اعدام_دستجمعی_زندانیان_اهل_سنت #شهرام_احمدی

یا رب دلم گرفته از این دنیای فانی یاران همه شتافتند سوی دیار باقی #شهدای_اهل_سنت_ایران #اعدام_دستجمعی_زندانیان_اهل_سنت #شهرام_احمدی

Majed Abbasi
20 Aug 2016 · 610 views
0:59
دلم گرفته ای رفیق از این دنیای بی تفاوت ..

دلم گرفته ای رفیق از این دنیای بی تفاوت ..

wwwww.bbcm
3 Jan 2020 · 16 views