Search Results - ຫນັງເຊັດ

0:18
1 ຂວດ 35,000 ກີບ 3 ຂວດ 105,000 ກີບ 5 ຂວດ 175,000 ກີບ (ຊື້ຄົບ 5 ຂວດ ສົງຟຮີທົ່ວ 🇱🇦)
# NoSuperBalck🔴 -ເຊັດຢາງ - ເຊັດ ໜັງ - ເຊັດພື້ນທີ່ການໂທ - ເຊັດພາດສະຕິກ - ກັນນໍ້າ 100% #ຄ່າສົ່ງເລີ່ມຕົ້ນສິບພັນກີບເທົ່ານັ້ນ (10,000ກີບ) 1 ຂວດ 35,000 ກີບ 3 ຂວດ 105,000 ກີບ 5 ຂວດ 175,000 ກີບ (ຊື້ຄົບ 5 ຂວດ ສົງຟຮີທົ່ວ 🇱🇦) ❗️ສຳລັບລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ ເກັບປາຍທາງແມ່ນເສຍເງິນເພີ່ມ 2,000 ພັນກີບ❗️ 💥ແຕ່ໃນກໍລະນີໂອນຈ່າຍກ່ອນຈະບໍ່ໄດ້ເສຍເພີ່ມ💥 💥Copy ແລ້ວຂຽນທີຢູ່ຂອງລູກຄ້າໃສ💥 ຊື່: ເບີໂທ: ບ້ານ: ເມືອງ: ແຂວງ: ຈຳນວນຈັກຕຸກ: ເກັບເງິນປາຍທາງ ຫລື ໂອນ: BCEL ONE : PALAMY SOMSOUK MR -LAK 161120001374713001 -THB 161120201374713001 +ບັນຊີຮ້ານ ມີແຕ່ ສອງໂຕນີ້ເທົ່ານັ້ນເດີ ລູກຄ້າ ໂນ້ ອະໄຫລ່ແຕ່ງ ປະມູນເຄື່ອງເເຕ່ງລົດໃນລາຄາຖືກ 15 Mar · 16K views
4:05
ຂັດເບາະໜັງເກົ່າໆ ໃຫ້ໃໝ່ ໄດ້ງ່າຍໆ ຕາມຄິບ
ເບາະໜັງ ໃຊ້ງານມານານ ເກົ່າໆ ເຊັດບໍ່ອອກ ໃຊ້ນ້ຳຍາຂັດເບາະໜັງ ຂວດນີ້ ປ່ຽນໜັງເກົ່າໃຫ້ໃໝ່ ລາຄາພຽງ 125,000 ກີບ ນະຄອນຫຼວງສົ່ງຟີ ຕ່າງແຂວງ ສັ່ງ 3 ຕຸກ ສົ່ງຟີ ເນເວີດາຍ ຜະລິດຕະພັນດູແລລົດ 18 Aug 2018 · 1.4K views
0:22
ຫນີ່ງເຊັດນີ້ໄດ້ສອງຢ່າງໃນລາຄາ75.000ກີບເທົ່ານັ້ນ
ຫນີ່ງເຊັດນີ້ໄດ້ສອງຢ່າງໃນລາຄາ75.000ກີບເທົ່ານັ້ນ 1/ເອັນຄີມກະປຸກໃຫຍ່ 2/ກັນແດດນໍ້າແຣ ສັ່ງເລີຍພ້ອມສົ່ງ.#ພ້ອມເສີບຄວາມງາມໃຫ້ກັບທ່ານ ຄຣີມກັນແດດນໍ້າແຣແລະໄນ້ຣຄຣີມປົວສິວ.ຝ້າ 23 Dec 2020 · 8 views
4:05
ຂັດເບາະໜັງເກົ່າໆ ໃຫ້ໃໝ່ ໄດ້ງ່າຍໆ ຕາມຄິບ
ເບາະໜັງ ໃຊ້ງານມານານ ເກົ່າໆ ເຊັດບໍ່ອອກ ໃຊ້ນ້ຳຍາຂັດເບາະໜັງ ຂວດນີ້ ປ່ຽນໜັງເກົ່າໃຫ້ໃໝ່ ລາຄາພຽງ 125,000 ກີບ ນະຄອນຫຼວງສົ່ງຟີ ຕ່າງແຂວງ ສັ່ງ 3 ຕຸກ ສົ່ງຟີ ນຳ້ຍາຂັດລົດ ແວກເຄືອບລົດ 18 Aug 2018 · 1.4K views
3:54
ຢາປູກຜົມນີໂອແຮ ສຳຫລັບປູກຜົມຖາວອນ100% ວິທີໃຊ້ສະຜົມດ້ວຍແຊມພູເດັກແລ້ວເຊັດໃຫ້ແຫ້ງຫວີຜົມກ່ອນ4-5ຄັ້ງ ສີດສະເປນີໂອແຮໃາບຊລິເວນທີ່ຕ້ອງການແລ້ວໃຊ້ປານນີ້ວມືນວດເບົາໆບໍລິເວນໜັງຫົວ ແລ້ວຈັດແຕ່ງຊົງຜົມຕາມທີ່ຕ້ອງການເປັນອັນວ່າຈົບຮຽບຮ້ອຍ 1ກ່ອງ180,000ກີບ
ຢາປູກຜົມນີໂອແຮ ສຳຫລັບປູກຜົມຖາວອນ100% ວິທີໃຊ້ສະຜົມດ້ວຍແຊມພູເດັກແລ້ວເຊັດໃຫ້ແຫ້ງຫວີຜົມກ່ອນ4-5ຄັ້ງ ສີດສະເປນີໂອແຮໃາບຊລິເວນທີ່ຕ້ອງການແລ້ວໃຊ້ປານນີ້ວມືນວດເບົາໆບໍລິເວນໜັງຫົວ ແລ້ວຈັດແຕ່ງຊົງຜົມຕາມທີ່ຕ້ອງການເປັນອັນວ່າຈົບຮຽບຮ້ອຍ 1ກ່ອງ180,000ກີບ Inthalangsy Bounmy 19 Apr 2018 · 156 views
Loading...