ထိုင္းေအာကား

Search Results

3:54
Rino and Maan | Sonnet XVII

I'm lost for words to how to express how I feel everytime I'm with Rino and Maan, 2 people who God worked divinely to bring together from their pasts and tribulations they've had. Even that, they are able to smile, be simple and see the beauty of life in this world. Rino showing his gentle and warm love towards Maan. And Maan ever so loving towards eveeryone around her and now she gives it all to Rino. I cannot wait tomorrow, as I witness them begin their forever. Sonnet XVII by Pablo Neruda I do not love you as if you were salt-rose, or topaz, or the arrow of carnations the fire shoots off. I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul. I love you as the plant that never blooms but carries in itself the light of hidden flowers; thanks to your love a certain solid fragrance, risen from the earth, lives darkly in my body. I love you without knowing how, or when, or from where. I love you straightforwardly, without complexities or pride; so I love you because I know no other way than this: where I does not exist, nor you, so close that your hand on my chest is my hand, so close that your eyes close as I fall asleep.

Parallax.Media - Wedding Videography
10 Apr 2018 · 5.3K views
7:34
Diana & Nazeir's Wedding By Pharaoh Videography​ Mina ElKommos Bsada​

Diana & Nazeir's Wedding By Pharaoh Videography Mina ElKommos Bsada

Pharaoh Studios
31 Jan 2018 · 13K views
5:34
Kevin & Kathy

Kevin & Kathy - Traditional Hmong Wedding Merced, CA 08.12.18 Music: "Breaking Through" by Stephen Keech, licensed through soundstripe.com, "Nyob Ua Ke" by Maa Vue @ https://www.youtube.com/watch?v=N9VPfvv6Hgk

CHENG Videography
16 Aug 2018 · 397K views
4:02
အခု​ေခတ္​လင္​မယား​ေတြ ဒီလိုဘဲလား

အခု​ေခတ္​လင္​မယား​ေတြ ဒီလိုဘဲလား

Mč Ýåñ Lãÿ
20 Feb 2017 · 4.7K views
4:39
..... ေတာင္​းဆိုထားတဲ့သူ​ေတြအတြက္​ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္​း​ေလး ..... ** ဒီ Vdo ​ေလးရိုက္လိုက္တာ​​သံုးရက္​ၾကာသြားတယ္​ 😃😃 ** (ၾကာခ်ိန္​ - 4 မိနစ္​ 39 စကၠန္​႔ ) #ဖိုးဖိုးထြန္​း

..... ေတာင္​းဆိုထားတဲ့သူ​ေတြအတြက္​ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္​း​ေလး ..... ** ဒီ Vdo ​ေလးရိုက္လိုက္တာ​​သံုးရက္​ၾကာသြားတယ္​ 😃😃 ** (ၾကာခ်ိန္​ - 4 မိနစ္​ 39 စကၠန္​႔ ) #ဖိုးဖိုးထြန္​း

ဖိုးဖိုးထြန္း - Khun Htun Htun
27 Dec 2017 · 268K views