နိုင္ငံျခား ေအာကားမ်ား

Search Results

4:00
နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။ . ေနာက္ထပ္ video ဖိုင္ တစ္ခုကို... ေအာက္က လင့္ခ္ ကို နိုပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕နိုင္ပါသည္။ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983235048690139&id=656274098052904 . နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video ။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။ .. ေနာက္ထပ္ video ဖိုင္ တစ္ခုကို... ေအာက္က လင့္ခ္ ကို နိုပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕နိုင္ပါသည္။ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983235048690139&id=656274098052904

နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။ . ေနာက္ထပ္ video ဖိုင္ တစ္ခုကို... ေအာက္က လင့္ခ္ ကို နိုပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕နိုင္ပါသည္။ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983235048690139&id=656274098052904 . နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video ။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။ .. ေနာက္ထပ္ video ဖိုင္ တစ္ခုကို... ေအာက္က လင့္ခ္ ကို နိုပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕နိုင္ပါသည္။ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983235048690139&id=656274098052904

မင်း လူကြီး
6 Jul 2020 · 933 views
4:00
နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။

နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။

သတင္းရပ္ဝန္း
11 Sep 2019 · 2.2K views
4:00
နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။ . .ကိုယ္႕ေျမမွာ သူမ်ားနိုင္ငံသား မလိုခ်င္လို႕ လႊင့္ျပစ္တာကို လုယက္ရွာေဖြစားေသာက္ေန ရတဲ႕ဘဝေတြ.... ေႀကကြဲစရာပါ ပဲ.. Credit ခ်စ္ေသာျမန္မာျပည္/Ko Tint

နိုင္ငံျခား facebook page တစ္ခုမွာ တင္ထားတဲ့... video။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေက်ာက္မ်က္ထြက္တဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသမားမ်ား။ . .ကိုယ္႕ေျမမွာ သူမ်ားနိုင္ငံသား မလိုခ်င္လို႕ လႊင့္ျပစ္တာကို လုယက္ရွာေဖြစားေသာက္ေန ရတဲ႕ဘဝေတြ.... ေႀကကြဲစရာပါ ပဲ.. Credit ခ်စ္ေသာျမန္မာျပည္/Ko Tint

Tun Zaw
8 Sep 2019