ဖာကားမ်ား

Search Results

3:36
ကားႀကီးသမားမ်ား၏ရင္ဖြင့္သံ

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕အဝင္အထြက္တန္ပိုဂိတ္ေတြမွာ တန္ပို၍တင္ေဆာင္ၾကေသာ ကားမ်ားအား အေရးယူေပးေစေၾကာင္း တြဲကားသမားမ်ားက ေျပာပါတယ္။ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ဝင္ ၿမိဳ႕ထြက္ တန္ပိုဂိတ္ေတြက တြဲကား ၁၂ ဘီကားႀကီးသမားမ်ား တန္ပို၍ တင္ေဆာင္လာပါက ျဖက္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳဘဲ ၆ ဘီယဥ္ ေဖာကားမ်ား တန္ပိုတင္ေဆာင္တာကိုခြင့္ျပဳေပးထားသည့္အေပၚ ကားႀကီးသမား နစ္နာမႈမ်ားစြာ႐ွိခဲတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ ကားႀကီးသမားမ်ားကပို႔၍ေဆာင္ရၿပီး ကားေလးေတြလို တန္ပိုတင္၍မရသလို႔ တန္ပို၍တင္ေဆာင္ခဲရင္လည္းျဖက္သန္းခြင္မ႐ွိတာေၾကာင့္ အေခါက္ေရးနည္းနည္းႏွင့္ ကုန္ပို႔ေဆာင္ေနရတာျဖစ္တယ္လို ကားႀကီးပိုင္႐ွင္တစ္ဦးက​ေျပာပါတယ္။

Amarapura TV Channel
30 Nov 2020 · 253K views
1:28
ေတာင္ငူျမိဳ႕တြင္ မဟာသၾကၤန္ အၾကတ္ေန႕ေရကစားသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားမ်ားျပား

ေတာင္ငူျမိဳ႕တြင္ မဟာသၾကၤန္ အၾကတ္ေန႕ နံနက္ပုိင္း ေရပက္ခံထြက္သူ ေရကစားသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားမ်ားျပား (ရုပ္သံ) ေတာင္ငူျမိဳ႕မွာ မဟာသၾကၤန္ အၾကတ္ေန႕ နံနက္ပုိင္း ေရပက္ခံထြက္သူ ေရပက္ၾက သူမ်ားျဖင့္ စည္ကား ခဲ့ပါတယ္။သၾကၤန္ေရပက္ခံထြက္ရာမွာ ဆုိင္ကယ္မ်ား၊ကားမ်ား၊ ေထာ္လာဂ်ီမ်ား၊ေဖာကားမ်ား သုံးဘီးဆုိင္ကယ္ မ်ားျဖင့္လည္း ေရပက္ခံထြက္ၾကတာျဖစ္ၿပီး ျမိဳ႕ေပၚရွိ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ား ကလည္း ျမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြမွာလည္း လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။

Eleven Broadcasting
15 Apr 2019 · 10K views