လိုးကားျကည့္မယ္

Search Results

4:28
3:47
ေ ဝ း မ် ာ း ေ ဝ း ရ င္ - ဖို း ခြ ာ း ၊ ဂ ေ ရ ဟ မ္

ေ ဝ း မ် ာ း ေ ဝ း ရ င္ - ဖို း ခြ ာ း ၊ ဂ ေ ရ ဟ မ္ https://www.youtube.com/watch?v=UivaUMgWpDw&feature=share အ ေ ျခ အ ေ န ေ တြ ဟ ာ အ ၿမဲ တ မ္ း ေ ျပ ာ င္ း လဲ ေ န တ ယ္ အ ခ် စ္ ရ ယ္ ဒီ က မၻ ာ ေ ပၚ မွ ာ ခ် စ္ တို င္ း လ ည္ း မ ည ာ း ၾက တဲ့ သူ ေ တြ အ မ် ာ း ႀကီ း ထဲ အို အို ခ် စ္ သူ ေ လ း ရ ယ္ မ င္ း နဲ႔ ကို ယ္ ဒီ လို ေ ဝ း ရ မွ ာ အ ေ ၾက ာ က္ ဆံု း ဘဲ မ ေ ဝ း ခ် င္ ဘူ း ၾက င္ န ာ သူ ေ ရ မ င္ း အ န ာ း န ာ း နီ း နီ း ေ လ း ဘဲ ကို ယ္ ေ န ခ် င္ တ ယ္ ပို င္ ဆို င္ ခ် င္ တ ယ္ အ ခ် စ္ က ေ လ း ရ ယ္ စိ တ္ ည စ္ ေ စ မ ယ့္ စ က ာ း မ င္ း မ ေ ျပ ာ ပါ နဲ႔ အို ရ က္ စ က္ မွ ာ လ ာ း ကြ ယ္ မ င္ း ကို ယ့္ ကို ေ သ ေ အ ာ င္ ေ ဝ ဒ န ာ ေ တြ မ ေ ပ း နဲ႔ မ ေ ဆြ း ခ် င္ ဘူ း ေ ျပ ာ င္ း လဲ တို င္ း မ ေ ျပ ာ င္ း လြဲ နဲ႔ ဘ ယ္ ေ တ ာ့ မွ မ င္ း မ မု န္ း နဲ႔ အ ခ် စ္ ရ ယ္ မ င္ း နဲ႔ တို႔ ေ ဝ း မ် ာ း ေ ဝ း ရ င္ အို အို ေ သ ခ် ာ တ ယ္ ကို ယ့္ အ သ က္ တို လိ မ့္ မ ယ္ ခ် စ္ သူ ေ လ း ရ ယ္ ကို ယ့္ အ သ ည္ း ကို ရ က္ ရ က္ စ က္ စ က္ ခြဲ မ သြ ာ း နဲ႔ ခြဲ မ သြ ာ း နဲ႔

သီ ချ င်း တွေ နဲ့ က မ္ဘာ
5 Jun 2016 · 88K views
2:13
အသက် (၃၀) ကို တော်တော်လေး ကျော်သွားပြီ ဆိုတဲ့ အပျိုကြီး ခင်လေးနွယ်

"အသက် (၃၀) ကို တော်တော်လေး ကျော် သွားပါပြီ" လို့ပြောလာတဲ့ အရွယ်လွန် အပျိုကြီး မမ ခင်လေးနွယ် နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Actress Khin Lay Nwe #MyanmarActress #KhinLayNwe

Myanmar Celebrity
4 May 2018 · 158K views
0:49
3:52
🎙 ဒီသီခ်င္းေလးက မမ..ေတြကို ေႂကြေနတဲ့သူေတြအတြက္ပါ 🎙 မမ....သို႔ 🎙 ေရး/ဆို... PK

🎙 ဒီသီခ်င္းေလးက မမ..ေတြကို ေႂကြေနတဲ့သူေတြအတြက္ပါ 🎙 မမ....သို႔ 🎙 ေရး/ဆို... PK

ေမာင္ ပီ ေက
8 Jun 2018