အျပာကား႐ုယ္

Search Results

2:38
တ႐ုတ္လိုမိမိကိုယ္ကိုယ္မိတ္ဆက္နည္း

ဒီေန႔ေတာ့တ႐ုတ္လိုအ႐ုိး႐ွင္းဆုံးနဲ႔အေရးႀကီးၿပီး အသုံးဝင္တဲ့ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိတ္ဆက္စကားေလး အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းေတြကိုေလ့လာၾကရေအာင္ ပိုနားလည္လြယ္ videoႏွင့္ထပ္တင္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ (1.)大家 dà jiā (လူအားလုံး) (တာ့ ၾကာ) (2.)的 dē (၏/ရဲ႕) (ဒယ္င္) (3.)名字 míng zì (နာမည္) (မင္ က်ီ့) (4.)今年 jīn nián (ဒီႏွစ္) (ဂ်င္ ႏွိမ္) (5.)岁 suì (အရြယ္/အသက္) (ေဆြ႔) (6.)住 zhù (ေနထိုင္သည္) (က်ဴ႕) (7.)缅甸 miǎn diàn (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (ျမိန္ တိန္႔) (8.)家 jiā (အိမ္) (ဂ်ာ) (9.)里 lǐ (အထဲ) (လီ) (10.)有 yǒu (႐ွိသည္) (ယို) (11.)口 kǒu (ပါးစပ္) (ခို) (12.)人 rén (လူ) (ရိန္) (13.)爸爸 bà ba (ေဖေဖ) (ဘာ့ ဘာ) (14.)妈妈 mā ma (ေမေမ) (မား မာ) (15.)和 hé (ႏွင့္/နဲ႔) (ဟို) (16.)个 gè (ခု) (ကယ့္) (17.)上 shàng (အေပၚ/တက္သည္) (ဆန္႔) (18.)年级 niān jí (အတန္း) (ႏွိမ္ က်ီ) (19.)位 wèi (ဦး) (ေဝ့) (20.)名 míng (ဦး/ေယာက္) (မင္) (21.)是 shì (ျဖစ္သည္/ဟုတ္သည္) (စီ့) (22.)喜欢 xǐ huān (ႏွစ္သက္သည္) (႐ွီ ဟြမ္) (23.)中文 zhōng wén (တ႐ုတ္စာ) (က်ဴံ ဝန္) (24.)现在 xiàn zài (အခု) (႐ွိန္႔ ႀကိဳက္) (25.)也 yě (လည္းဘဲ) (ရယ္) (26.)在 zài (ေနတယ္) (ႀကိဳက္) (27.)很 hěn (အရမ္း) (ဟန္) (28.)高兴 gāo xìng (ဝမ္းသာတယ္) (ေကာင္ ႐ွင့္) (29.)认识 rèn shì (သိခြင့္ရသည္) (ရိန္႔ စီ့) (30.)我 wǒ (ကြၽန္ေတာ္/ငါ) (ေဝၚ) (31.)们 mēn (အမ်ားသေဘာ) (မိန္) (32.)你 nǐ (ခင္ဗ်ာ/မင္း) (နီ) (33.)谢谢 xiè xiě (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္) (႐ွယ့္ ႐ွယ္) (34.)大学生 dà xué shēng (တာ့ ရႊဲ ဆန္) (တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား) (35.)兄弟姐妹 xiōng dì jiě mèi (႐ွဴံ တိ က်ယ္ မိန္႔) (ညီကိုေမာင္ႏွမ) (36.)城 chéng ၿမိဳ႕ (ခ်ဳံန္) ဒါဆိုရင္ခုဘဲေလ့လာလိုက္ၾကရေအာင္ Hello အားလုံးဘဲမဂၤလာပါ 🙏 Chinese Today -CT ကေနႀကိဳဆိုပါတယ္❤️ #အမွားေတြပါရင္ေထာက္ျပလို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ ပါခဲ့ရင္လည္းႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ🤗 သင္ခန္းစာသစ္ေလးေတြထပ္မံထပ္မံတင္ေပးဖို႔အတြက္ post ေလးကို ➡️like and share ➡️comment and follow ေလးလုပ္ေပးသြားၾကပါခင္ဗ်ာ အားလုံးကိုေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္❤️ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ၾကပါေနာ္🥰 #ChineseToday-CT #LearnChinese❤️ #likeandshare #commentandfollow #chinesemyanmar #chineseonlinelearning

Chinese Today - CT
15 Sep 2021 · 25K views
3:35
မ င္ း မ သိ ေ အ ာ င္ ခ် စ္ မ ယ္

မ င္ း မ သိ ေ အ ာ င္ ခ် စ္ မ ယ္ ဒီ ေ လ း - ဂ်ီ လ တ္ https://www.youtube.com/watch?v=t5lgKQpzGSU မ လြ မ္ း ပဲ မ ေ န ႏုိ င္ ေ အ ာ င္ မ င္ း လု ပ္ ခဲ့ တ ယ္ မ ခ် စ္ ပဲ မ ေ န ႏုိ င္ ေ အ ာ င္ မ င္ း ရဲ့ အ ၿပံဳ း ရ ယ္ ႏွ လံု း သ ာ း ဒ ဏ္ ရ ာ ေ တြ မ င္ း မ ေ ပ း ပဲ နဲ႔ ရ ႐ွိ ခဲ့ တ ာ ဘ ာ ေ ၾက ာ င့္ လဲ ခ် စ္ ခဲ့ တ ာ ေ တြ ကို ယ့္ အ မွ ာ း မ် ာ း လ ာ း ကြ ယ္ ဖြ င့္ ေ ျပ ာ ဖို႔ ဆို တ ာ ဘ ယ္ လို မွ မ ျဖ စ္ ခဲ့ ပါ ဆံု း ႐ႈံ း မွ ာ ကို ႀကိဳ ေ တြ း မိ ခဲ့ လ ည္ း မ င္ း မ သိ ေ အ ာ င္ ခ် စ္ မ ယ္ တ က ယ္ ဆို မ င္ း န ာ း လ ည္ မွ ာ ပါ အ ခ် စ္ ရ ယ္ ခ င္ မ င္ မႈ အ ေ ရ ာ င္ မ် ာ း ပ် က္ ျပ ယ္ ဒီ လုိ နဲ႔ ေ ၀ း မွ ာ ကို ႀကိဳ သိ လ ည္ း အ ခ် စ္ ရ ယ္ ယံု ၾက ည္ ပါ သီ ခ် င္ း ေ လ း က ေ ျပ ာ လိ မ့္ မ ယ္ မွ တ္ မိ ႏုိ င္ စ ရ ာ ည ေ လ း ႐ွိ ခဲ့ တ ယ္ မ င္ း အ န ာ း ေ န ရ င္ အ ေ ပ် ာ္ ဆံု း မွ တ္ ခဲ့ တ ယ္ ဘ ယ္ သူ မွ မ ျမ င္ ေ အ ာ င္ ကို ယ္ ခ် စ္ ခဲ့ မိ လ ည္ း ႏွ လံု း သ ာ း ေ လ း ရ ယ္ ဘ ယ္ လို ေ ျဖ မ လဲ ခ် စ္ ခဲ့ တ ာ ေ တြ ကို ယ့္ အ မွ ာ း မ် ာ း လ ာ း ကြ ယ္ ဖြ င့္ ေ ျပ ာ ဖို႔ ဆို တ ာ ဘ ယ္ လို မွ မ ျဖ စ္ ခဲ့ ပါ ဆံု း ႐ႈံ း မွ ာ ကို ႀကိဳ ေ တြ း မိ ခဲ့ လ ည္ း မ င္ း မ သိ ေ အ ာ င္ ခ် စ္ မ ယ္ တ က ယ္ ဆို မ င္ း န ာ း လ ည္ မွ ာ ပါ အ ခ် စ္ ရ ယ္ ခ င္ မ င္ မႈ အ ေ ရ ာ င္ မ် ာ း ပ် က္ ျပ ယ္ ဒီ လုိ နဲ႔ ေ ၀ း မွ ာ ကို ႀကိဳ သိ လ ည္ း အ ခ် စ္ ရ ယ္ ယံု ၾက ည္ ပါ သီ ခ် င္ း ေ လ း က ေ ျပ ာ လိ မ့္ မ ယ္ တ က ယ္ ဆို မ င္ း န ာ း လ ည္ မွ ာ ပါ အ ခ် စ္ ရ ယ္ ခ င္ မ င္ မႈ အ ေ ရ ာ င္ မ် ာ း ပ် က္ ျပ ယ္ ဒီ လုိ နဲ႔ ေ ၀ း မွ ာ ကို ႀကိဳ သိ လ ည္ း အ ခ် စ္ ရ ယ္ ယံု ၾက ည္ ပါ သီ ခ် င္ း ေ လ း က ေ ျပ ာ လိ မ့္ မ ယ္

သီ ချ င်း တွေ နဲ့ က မ္ဘာ
16 Jan 2019 · 805K views
6:25
ယ့္ ကို ယံု ၾကည္ မႈ confident ႐ွိ ေအာင္ ဘယ္ လို ေနရ မလဲ ?

✴ ကိုယ့် ကို ယုံ ကြည် မှု confident ရှိ အောင် ဘယ် လို နေရ မလဲ ❓ 👀 Eye contact , Body language & body posture ဘာတွေ ပြု ပြင် ပြောင်းလဲ ရမလဲ❗ ✴ ကိုယ့္ ကို ယုံ ၾကည္ မႈ confident ႐ွိ ေအာင္ ဘယ္ လို ေနရ မလဲ ❓ 👀 Eye contact , Body language & body posture ဘာေတြ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲ ရမလဲ❗

Sithu kyaw vlog
8 Mar 2019 · 7.7K views
26:09
​ေလာကမွာ မာတာပိတ မိဘအ​ေမြ ခံယူထိုက္​​ေသာ သားသမီးမ်ား _______ _______ _______ ___________ _________ ၁ ။ ျသရသ _ ရင္​၌ ျဖစ္​​ေသာ သားသမီး ။ ၂ ။ ​ေဟဌိမ _ မယားႀကီးရိွလ်က္​ အထင္​အ႐ွား မယားငယ္​​ေန၍ _ ထိုမယားငယ္​ႏွင္​့ ရ​ေသာသားသမီး ။ ၃ ။ ကိတၱိမ _ အျခားသူတို႔ သားသမီးကို အ​ေမြစားအ​ေမြခံျပဳမည္​ _ ဟု စာခ်ဳပ္​ခ်ဳပ္​ဆို၍ ​ေမြးစာ​ေသာ သားသမီး ။ ၄ ။ ​ေခတၱဇ _ လင္​ပါမယားပါ ႏွစ္​ပါးစံု ​ေငြဝယ္​ကြၽန္​မႏွင္​့ သင္​့ျမတ္​ _ ၍ ရ​ေသာသားသမီး ။ ၅ ။ ပုဗၺက _ မယားပါလင္​ပါ ​ေဒြပုဗၺက အထက္​ပါ သားသမီးႏွစ္​မ်ိဳး ၆ ။ အပတိဌ _ အမွတ္​တမဲ့ ​ေကာက္​ယူ​ေမြးစား​ေသာ သားသမီး _ဟူ၍ ရိွၾက​ေလ၏ ။ ​ေလာကမွာ မာတာပိတ မိဘအ​ေမြ မခံယူထိုက္​​ေသာ သားသၼီးမ်ား ________________________ ______________________ ၁ ။ ပရဒိႏၷ _ သားရင္​းမွန္​လ်က္​ သူတစ္​ပါးသို႔ ​ေပးအပ္​လိုက္​ _ ​ေသာ သားသမီးမ်ား ။ ၂ ။ သ​ေဟာဂၢ _ ဥစၥာႏွင္​့ဝယ္​၍ သားျပဳ​ေသာ သားသမီး ။ ၃ ။ ​ေပါနႏုဗၻာ _ မိမိမယား သူတစ္​ပါးႏွင္​့ မွား၍ ရ​ေသာသားသၼီး ၄ ။ ကိဌိသ _ အ​ေပ်ာ္​ ၾကဴး၍ ရ​ေသာ သားသမီး ။ ၅ ။သြာနုတၱ _ မိဘအာဏာကို ဆန္​၍ ရန္​သူကဲ့သို႔ က်င္​့​ေသာ _ ​ေၾကာင္​့ ႏွင္​ထုတ္​အပ္​​ေသာ သားသမီး ။ ၆ ။ဆဒဘတၱ _ ငတ္​မြတ္​သူကို ​ေကြၽး​ေမြး၍ သားသမီး​ ေခၚသူ _ မ်ား ။ ၇ ။ ​ေခတၱ _ ႏွစ္​ပါးမိဘ ထိမ္​းျမႇား​ေသာ လင္​ကို မိန္​းမငယ္​ _ မႏွစ္​သက္​သျဖင္​့ သူတထူးႏွင္​့ ဆက္​ဆံ၍ရ _ ​ေသာ သားသမီး ။ ၈ ။ပရသုခ်ိန္​ _ သူတို႔ခ်င္​း ဘာသာကြၽမ္​းဝင္​၍ ရ​ေသာ သားသၼီး ၉ ။ ဝိဝါသုခ်ိန္​ _ မိဘ မထိမ္​းျမႇားဘဲ ယူ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၀ ။ မုထလန _ လင္​ရ၍ ကိုးလလြယ္​ဆယ္​လမ​ေရာက္​ခင္​ ရ _ ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၁ ။ အမတၱဟတၱ_ အမ်ိဳးအ​ေဆြတို႔ႏွင္​့ လိုက္​၍ အ​ေဝးမွာ ဖြား _ ျမင္​​ေသာ သားသမီး ။ ၁၂ ။ ကာနိယ _ လင္​​ေကာင္​မရိွဘဲ ဖြားျမင္​​ေသာ သားသမီး ။ ၁၃ ။ ဟတၱ _ လင္​းတည္​းမ​ေနဘဲ အျခားလင္​မ်ားႏွင္​့ ကိုယ္​ _ ဝန္​ရ၍ ဖြားျမင္​​ေသာ သားသမီး ။ ၁၄ ။ ဂိမွီဝတ္​ _ မိန္​းမကိုယ္​ဝန္​​ေဆာင္​ကို ဝယ္​၍ ရ​ေသာ သား _ သမီး ။ ၁၅ ။ ဝိကရ _ လင္​ႏွင္​့ တစ္​ဖန္​ျပန္​၍ ရ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၆ ။ ရထန _ အမူမ​ေကာင္​း၍ အမိအဖႏွင္​့ လိုက္​​ေနရာမွ _ ​ေမြးရ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၇ ။ ဖႆ _ အဖပုဏၰား ၊ အမိပု​ေဏၰးမ မဟုတ္​ဘဲ ရ​ေသာ _ သားသမီး ။ ၁၈ ။ မုဋဇ _ အၾကင္​အရပ္​၌ က်င္​လည္​၍ ရ​ေသာ သား _ သမီး ။ ၁၉ ။အ​ေနၱဝါသိက_ အတတ္​ပညာကို ဆည္​းကပ္​​ေသာ သား _ တပည္​့ ။ ၂၀ ။ သြပၺယိုသား _ သီလ႐ွင္​က ​ေမြးဖြား​ေသာ သားသမီး ။ ၂၁ ။ သံဃ _ ရ​ေသ့ ရဟန္​းအျဖစ္​ႏွင္​့ရ​ေသာ သားသမီး _ ဟူ၍ ရိွၾက​ေလ၏ ။ ✍✍✍ အထက္​ပါ ပို႔စ္​အား ခ်စ္​​ေသာ မိတ္​​ေဆြတို႔ ဗဟုသုတ တစ္​စုံတစ္​ရာ ရ​ေစလိုျခင္​း အက်ိဳးငွါ... ...... ( သမူဟ ဎုဝိ​ေစၦဒနီ ဓမၼသတ္​ခ်ဳပ္​)မွ ...... မ်ွ​ေဝတင္​ျပျပီး ငါးရာ့ငါးဆယ္​ ဇာတ္​နိပါတ္​ ​ေတာ္​လာ " နႏၵိယမိဂရာဇ ” ဇာတ္​​ေတာ္​အား ၾကည္​့႐ွဴ နားဆင္​ရင္​း အမိအဖအား လုပ္​​ေကြၽးသမု ျပဳစုနိုင္​​၍ အ​ေမြခံထိုက္​​ေသာ သား​ေကာင္​းသမီး ရတနာမ်ား ျဖစ္​ႏိူင္​ၾကပါ​ေစ...... 👤✍✍✍ ....... ​ေလးစားစြာျဖင္​့.... . 👤👤👤PAR AMI

​ေလာကမွာ မာတာပိတ မိဘအ​ေမြ ခံယူထိုက္​​ေသာ သားသမီးမ်ား _______ _______ _______ ___________ _________ ၁ ။ ျသရသ _ ရင္​၌ ျဖစ္​​ေသာ သားသမီး ။ ၂ ။ ​ေဟဌိမ _ မယားႀကီးရိွလ်က္​ အထင္​အ႐ွား မယားငယ္​​ေန၍ _ ထိုမယားငယ္​ႏွင္​့ ရ​ေသာသားသမီး ။ ၃ ။ ကိတၱိမ _ အျခားသူတို႔ သားသမီးကို အ​ေမြစားအ​ေမြခံျပဳမည္​ _ ဟု စာခ်ဳပ္​ခ်ဳပ္​ဆို၍ ​ေမြးစာ​ေသာ သားသမီး ။ ၄ ။ ​ေခတၱဇ _ လင္​ပါမယားပါ ႏွစ္​ပါးစံု ​ေငြဝယ္​ကြၽန္​မႏွင္​့ သင္​့ျမတ္​ _ ၍ ရ​ေသာသားသမီး ။ ၅ ။ ပုဗၺက _ မယားပါလင္​ပါ ​ေဒြပုဗၺက အထက္​ပါ သားသမီးႏွစ္​မ်ိဳး ၆ ။ အပတိဌ _ အမွတ္​တမဲ့ ​ေကာက္​ယူ​ေမြးစား​ေသာ သားသမီး _ဟူ၍ ရိွၾက​ေလ၏ ။ ​ေလာကမွာ မာတာပိတ မိဘအ​ေမြ မခံယူထိုက္​​ေသာ သားသၼီးမ်ား ________________________ ______________________ ၁ ။ ပရဒိႏၷ _ သားရင္​းမွန္​လ်က္​ သူတစ္​ပါးသို႔ ​ေပးအပ္​လိုက္​ _ ​ေသာ သားသမီးမ်ား ။ ၂ ။ သ​ေဟာဂၢ _ ဥစၥာႏွင္​့ဝယ္​၍ သားျပဳ​ေသာ သားသမီး ။ ၃ ။ ​ေပါနႏုဗၻာ _ မိမိမယား သူတစ္​ပါးႏွင္​့ မွား၍ ရ​ေသာသားသၼီး ၄ ။ ကိဌိသ _ အ​ေပ်ာ္​ ၾကဴး၍ ရ​ေသာ သားသမီး ။ ၅ ။သြာနုတၱ _ မိဘအာဏာကို ဆန္​၍ ရန္​သူကဲ့သို႔ က်င္​့​ေသာ _ ​ေၾကာင္​့ ႏွင္​ထုတ္​အပ္​​ေသာ သားသမီး ။ ၆ ။ဆဒဘတၱ _ ငတ္​မြတ္​သူကို ​ေကြၽး​ေမြး၍ သားသမီး​ ေခၚသူ _ မ်ား ။ ၇ ။ ​ေခတၱ _ ႏွစ္​ပါးမိဘ ထိမ္​းျမႇား​ေသာ လင္​ကို မိန္​းမငယ္​ _ မႏွစ္​သက္​သျဖင္​့ သူတထူးႏွင္​့ ဆက္​ဆံ၍ရ _ ​ေသာ သားသမီး ။ ၈ ။ပရသုခ်ိန္​ _ သူတို႔ခ်င္​း ဘာသာကြၽမ္​းဝင္​၍ ရ​ေသာ သားသၼီး ၉ ။ ဝိဝါသုခ်ိန္​ _ မိဘ မထိမ္​းျမႇားဘဲ ယူ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၀ ။ မုထလန _ လင္​ရ၍ ကိုးလလြယ္​ဆယ္​လမ​ေရာက္​ခင္​ ရ _ ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၁ ။ အမတၱဟတၱ_ အမ်ိဳးအ​ေဆြတို႔ႏွင္​့ လိုက္​၍ အ​ေဝးမွာ ဖြား _ ျမင္​​ေသာ သားသမီး ။ ၁၂ ။ ကာနိယ _ လင္​​ေကာင္​မရိွဘဲ ဖြားျမင္​​ေသာ သားသမီး ။ ၁၃ ။ ဟတၱ _ လင္​းတည္​းမ​ေနဘဲ အျခားလင္​မ်ားႏွင္​့ ကိုယ္​ _ ဝန္​ရ၍ ဖြားျမင္​​ေသာ သားသမီး ။ ၁၄ ။ ဂိမွီဝတ္​ _ မိန္​းမကိုယ္​ဝန္​​ေဆာင္​ကို ဝယ္​၍ ရ​ေသာ သား _ သမီး ။ ၁၅ ။ ဝိကရ _ လင္​ႏွင္​့ တစ္​ဖန္​ျပန္​၍ ရ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၆ ။ ရထန _ အမူမ​ေကာင္​း၍ အမိအဖႏွင္​့ လိုက္​​ေနရာမွ _ ​ေမြးရ​ေသာ သားသမီး ။ ၁၇ ။ ဖႆ _ အဖပုဏၰား ၊ အမိပု​ေဏၰးမ မဟုတ္​ဘဲ ရ​ေသာ _ သားသမီး ။ ၁၈ ။ မုဋဇ _ အၾကင္​အရပ္​၌ က်င္​လည္​၍ ရ​ေသာ သား _ သမီး ။ ၁၉ ။အ​ေနၱဝါသိက_ အတတ္​ပညာကို ဆည္​းကပ္​​ေသာ သား _ တပည္​့ ။ ၂၀ ။ သြပၺယိုသား _ သီလ႐ွင္​က ​ေမြးဖြား​ေသာ သားသမီး ။ ၂၁ ။ သံဃ _ ရ​ေသ့ ရဟန္​းအျဖစ္​ႏွင္​့ရ​ေသာ သားသမီး _ ဟူ၍ ရိွၾက​ေလ၏ ။ ✍✍✍ အထက္​ပါ ပို႔စ္​အား ခ်စ္​​ေသာ မိတ္​​ေဆြတို႔ ဗဟုသုတ တစ္​စုံတစ္​ရာ ရ​ေစလိုျခင္​း အက်ိဳးငွါ... ...... ( သမူဟ ဎုဝိ​ေစၦဒနီ ဓမၼသတ္​ခ်ဳပ္​)မွ ...... မ်ွ​ေဝတင္​ျပျပီး ငါးရာ့ငါးဆယ္​ ဇာတ္​နိပါတ္​ ​ေတာ္​လာ " နႏၵိယမိဂရာဇ ” ဇာတ္​​ေတာ္​အား ၾကည္​့႐ွဴ နားဆင္​ရင္​း အမိအဖအား လုပ္​​ေကြၽးသမု ျပဳစုနိုင္​​၍ အ​ေမြခံထိုက္​​ေသာ သား​ေကာင္​းသမီး ရတနာမ်ား ျဖစ္​ႏိူင္​ၾကပါ​ေစ...... 👤✍✍✍ ....... ​ေလးစားစြာျဖင္​့.... . 👤👤👤PAR AMI

Par Ami
4 Feb 2018 · 1.3K views
4:23
Why ငနီ died? ဘာ​ေၾကာင္​့ ကိုနီ အသတ္​ခံရလဲ။ ျမန္​မာျပည္​မွာ တရားဝင္​​ေနထိုင္​တဲ့ကလားဆိုလို႔ ၁၀% မ​ေျပာနဲ႔ ၁၀ ရာခိုင္​ႏႈန္​းရဲ႕ ဆယ္​ပံုတစ္​ပံု​ေလာက္​ပဲ ႐ွိပါ​ေသးတယ္​။ ဒါ​ေပမယ္​့ကိုနီႀကိဳတင္​ၾကံစည္​စဥ္​းစားခဲ့တဲ့ ကလားဆယ္​ရာခိုင္​ႏႈန္​း႐ွိတယ္​ဆိုတာ တရားမဝင္​​ေသးတဲ့ကလား ေတြကို တရားဝင္​​သြား​ေအာင္​ ဘယ္​လိုလုပ္​ယူရမလည္​းလို႔ ႀကိဳတင္​အကြက္​ခ်ထားၿပီး ျဖစ္​ခဲ့တယ္​ဆိုတာ ယ​ေန႔ (၂၂ရက္​ ၇လ ၂၀၁၉)မွာအတည္​ျပဳခဲ့တဲ့ က​ေလးႏွစ္​​ေယာက္​​ေမြးစားပိုင္​ခြင္​့ဥပ​ေဒက အ​ေျဖမွန္​အျဖစ္​ထင္​႐ွားသြားပါတယ္​။ ​ေမြးစားထားတဲ့ အရြယ္​​ေရာက္​လာျပီးက​ေလးတစ္​​ေယာက္​ျခင္​းကလည္​း ​ေနာက္​ထက္​က​ေလးႏွစ္​​ေယာက္​ကို ဆင္​့ကဲဆင္​့ကဲ​ေမြးစားၾကလိမ္​့အံုးမယ္​၊ ကဲ ဒါဆိုရင္​...မြတ္​ကလား​ေတြဆိုတာကလည္​း မိသားစုတစ္​ခုမွာ လူအ​ေယာက္​ ၂၀ ​ေက်ာ္​ ၃၀ ​ေလာက္​႐ွိ​ၾကတဲ့ မိသားစု​ေတြကခပ္​မ်ားမ်ားရယ္​။ လူအ​ေယာက္​ ၂၀ ႐ွိတဲ့ မြတ္​မိသားစုတစ္​စုက တစ္​ဦးကို ႏွစ္​​ေယာက္​ႏႈန္​းျဖင္​့ ​ေနာက္​ထက္​က​ေလးအ​ေယာက္​ ၄၀​ေလာက္​ကို ဆက္​လက္ေမြးစားပိုင္​ခြင္​့ရသြား​ေလ​ေတာ့ မြတ္​မိသားစုတစ္​ခုထဲမွာကို လူဦး​ေရသံုးဆ ျဖစ္​မသြား​ေပဘူးလား။ ဒီလိုဆိုရင္​ အထက္​က ကိုနီ​ေျပာခဲ့တဲ့ မြတ္​ဆလင္​ ၁၀ % မွသည္​ ​ေမြးစားခြင္​့ဥပ​ေဒအတိုင္​း ႏွစ္​ဆထက္​တိုးလိုက္​ရင္​ မၾကာခင္​ ၄ - ၅ ႏွစ္​အတြင္​း ​ခ်က္​ျခင္​းလက္​ငင္​းႀကီး ၃၀% ျဖစ္​သြားၿပီ​ေပါ့ အဲ့ဒီ ၃၀% ႐ွိလာတဲ့ကလား​ေတြကလည္​း အလကား​ေနၾကမယ္​မ်ားထင္​​ေနလို႔လား၊ သူတို႔ကလည္​း ​ေမြးစားခြင္​့ဥပ​ေဒအတိုင္​း ဘဂၤလီ ဒုကၡသည္​က​ေလး​ေတြ​ေကာ၊ ဒုကၡသည္​မဟုတ္​တဲ့ ဘဂၤလား​ေဒ့က သူတို႔အမ်ိဳးက​ေလး​ေတြကို​ေကာ ထက္​ဆင္​့ထက္​ဆင္​့ၿပီး ​ေမြးစားၾကအံုးမယ္​ဆိုရင္​၊ ​ေနာင္​လာမယ္​့ဆယ္​ႏွစ္​​ေက်ာ္​ သကၠရာဇ္​ ၂၀၃၀ ​ေက်ာ္​ေလာက္​မွာ​ေတာ့ မြတ္​ကလား​ေတြရဲ႕အင္​အားဟာ ျမန္​မာျပည္​ထက္​ဝက္​​ေက်ာ္​သြားၿပီ​ေပါ့ဗ်ာ ခံလိုက္​​ေပအံုး ခံ​ေပအံုး​ေတာ့ ​ေရႊျမန္​မာ ​တိုင္​းရင္​းသားအ​ေပါင္​းတို႔​ေရ။ အဲ... စကားမစပ္​ ကလားႀကီးဝင္​လာမယ္​ထင္​မ​ေနနဲ႔ တ႐ုပ္​​ေတြ အိနၵိယ​ေတြကလည္​း ဒီအခြင္​့​ေရးႀကီးကို ဝမ္​းပန္​းတစ္​သာ ႀကိဳဆို​ေနၾကပါတယ္​ခင္​ဗ်။ အကုန္လံုးကို ၿခံဳငံုရလ်င္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ...... . ၁) ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာမယ့္သူေတြကို GCM စာခ်ဳပ္ထြက္လာၿပီး လက္မွတ္ထိုးၿပီးလ်င္ လက္ခံဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါပီ...... . ၂) ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကေန ေမြးဖြားလာမယ့္ ကေလးေတြအတြက္ ေမြးစာရင္းေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါပီ........ . ၃) ICCPR ကို ဝင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒိ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ ႏိုင္ငံသား ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိေနပါပီ....... . ၄) ႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားတဲ့ အဲ့ဒိလူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသြားပါပီ....... . ဒါေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က လစ္ဘရယ္ေတြရဲ႔ ေခတ္သစ္နယ္ၿခဲ့နည္းပါပဲ....... ေသနတ္ေဖာက္စရာမလိုပဲ နယ္ေျမေတြကို သိမ္းယူျခင္းသာ........ တနည္းအားျဖင့္ အ သူ ခံရမယ့္အေျခအေနပါ......... .

Why ငနီ died? ဘာ​ေၾကာင္​့ ကိုနီ အသတ္​ခံရလဲ။ ျမန္​မာျပည္​မွာ တရားဝင္​​ေနထိုင္​တဲ့ကလားဆိုလို႔ ၁၀% မ​ေျပာနဲ႔ ၁၀ ရာခိုင္​ႏႈန္​းရဲ႕ ဆယ္​ပံုတစ္​ပံု​ေလာက္​ပဲ ႐ွိပါ​ေသးတယ္​။ ဒါ​ေပမယ္​့ကိုနီႀကိဳတင္​ၾကံစည္​စဥ္​းစားခဲ့တဲ့ ကလားဆယ္​ရာခိုင္​ႏႈန္​း႐ွိတယ္​ဆိုတာ တရားမဝင္​​ေသးတဲ့ကလား ေတြကို တရားဝင္​​သြား​ေအာင္​ ဘယ္​လိုလုပ္​ယူရမလည္​းလို႔ ႀကိဳတင္​အကြက္​ခ်ထားၿပီး ျဖစ္​ခဲ့တယ္​ဆိုတာ ယ​ေန႔ (၂၂ရက္​ ၇လ ၂၀၁၉)မွာအတည္​ျပဳခဲ့တဲ့ က​ေလးႏွစ္​​ေယာက္​​ေမြးစားပိုင္​ခြင္​့ဥပ​ေဒက အ​ေျဖမွန္​အျဖစ္​ထင္​႐ွားသြားပါတယ္​။ ​ေမြးစားထားတဲ့ အရြယ္​​ေရာက္​လာျပီးက​ေလးတစ္​​ေယာက္​ျခင္​းကလည္​း ​ေနာက္​ထက္​က​ေလးႏွစ္​​ေယာက္​ကို ဆင္​့ကဲဆင္​့ကဲ​ေမြးစားၾကလိမ္​့အံုးမယ္​၊ ကဲ ဒါဆိုရင္​...မြတ္​ကလား​ေတြဆိုတာကလည္​း မိသားစုတစ္​ခုမွာ လူအ​ေယာက္​ ၂၀ ​ေက်ာ္​ ၃၀ ​ေလာက္​႐ွိ​ၾကတဲ့ မိသားစု​ေတြကခပ္​မ်ားမ်ားရယ္​။ လူအ​ေယာက္​ ၂၀ ႐ွိတဲ့ မြတ္​မိသားစုတစ္​စုက တစ္​ဦးကို ႏွစ္​​ေယာက္​ႏႈန္​းျဖင္​့ ​ေနာက္​ထက္​က​ေလးအ​ေယာက္​ ၄၀​ေလာက္​ကို ဆက္​လက္ေမြးစားပိုင္​ခြင္​့ရသြား​ေလ​ေတာ့ မြတ္​မိသားစုတစ္​ခုထဲမွာကို လူဦး​ေရသံုးဆ ျဖစ္​မသြား​ေပဘူးလား။ ဒီလိုဆိုရင္​ အထက္​က ကိုနီ​ေျပာခဲ့တဲ့ မြတ္​ဆလင္​ ၁၀ % မွသည္​ ​ေမြးစားခြင္​့ဥပ​ေဒအတိုင္​း ႏွစ္​ဆထက္​တိုးလိုက္​ရင္​ မၾကာခင္​ ၄ - ၅ ႏွစ္​အတြင္​း ​ခ်က္​ျခင္​းလက္​ငင္​းႀကီး ၃၀% ျဖစ္​သြားၿပီ​ေပါ့ အဲ့ဒီ ၃၀% ႐ွိလာတဲ့ကလား​ေတြကလည္​း အလကား​ေနၾကမယ္​မ်ားထင္​​ေနလို႔လား၊ သူတို႔ကလည္​း ​ေမြးစားခြင္​့ဥပ​ေဒအတိုင္​း ဘဂၤလီ ဒုကၡသည္​က​ေလး​ေတြ​ေကာ၊ ဒုကၡသည္​မဟုတ္​တဲ့ ဘဂၤလား​ေဒ့က သူတို႔အမ်ိဳးက​ေလး​ေတြကို​ေကာ ထက္​ဆင္​့ထက္​ဆင္​့ၿပီး ​ေမြးစားၾကအံုးမယ္​ဆိုရင္​၊ ​ေနာင္​လာမယ္​့ဆယ္​ႏွစ္​​ေက်ာ္​ သကၠရာဇ္​ ၂၀၃၀ ​ေက်ာ္​ေလာက္​မွာ​ေတာ့ မြတ္​ကလား​ေတြရဲ႕အင္​အားဟာ ျမန္​မာျပည္​ထက္​ဝက္​​ေက်ာ္​သြားၿပီ​ေပါ့ဗ်ာ ခံလိုက္​​ေပအံုး ခံ​ေပအံုး​ေတာ့ ​ေရႊျမန္​မာ ​တိုင္​းရင္​းသားအ​ေပါင္​းတို႔​ေရ။ အဲ... စကားမစပ္​ ကလားႀကီးဝင္​လာမယ္​ထင္​မ​ေနနဲ႔ တ႐ုပ္​​ေတြ အိနၵိယ​ေတြကလည္​း ဒီအခြင္​့​ေရးႀကီးကို ဝမ္​းပန္​းတစ္​သာ ႀကိဳဆို​ေနၾကပါတယ္​ခင္​ဗ်။ အကုန္လံုးကို ၿခံဳငံုရလ်င္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ...... . ၁) ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာမယ့္သူေတြကို GCM စာခ်ဳပ္ထြက္လာၿပီး လက္မွတ္ထိုးၿပီးလ်င္ လက္ခံဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါပီ...... . ၂) ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကေန ေမြးဖြားလာမယ့္ ကေလးေတြအတြက္ ေမြးစာရင္းေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါပီ........ . ၃) ICCPR ကို ဝင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒိ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ ႏိုင္ငံသား ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိေနပါပီ....... . ၄) ႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားတဲ့ အဲ့ဒိလူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသြားပါပီ....... . ဒါေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က လစ္ဘရယ္ေတြရဲ႔ ေခတ္သစ္နယ္ၿခဲ့နည္းပါပဲ....... ေသနတ္ေဖာက္စရာမလိုပဲ နယ္ေျမေတြကို သိမ္းယူျခင္းသာ........ တနည္းအားျဖင့္ အ သူ ခံရမယ့္အေျခအေနပါ......... .

လူသတ္ေသာဘုရားႏွင့္ မိုက္လံုးႀကီးေသာဖန္ဆင္းရွင္
24 Jul 2019 · 17K views