ေႁမြပ်ိဳမယ္ရဲ႕မာယာကလဲ့စား

Search Results

2:48
❝ မြွေပျိုမယ်ရဲ့ မာယာကလဲ့စား ❞ အတွဲ - ၁ 🐍မြွေပျိုမယ်ရှီဗန်ညာနဲ့ရှေရှာ ညီအစ်မနှစ်ယောက်က မိခ

❝ မြွေပျိုမယ်ရဲ့ မာယာကလဲ့စား ❞ အတွဲ - ၁ 🐍မြွေပျိုမယ်ရှီဗန်ညာနဲ့ရှေရှာ ညီအစ်မနှစ်ယောက်က မိခင်နဲ့ဖခင်ကိုသတ်သွားတဲ့ လူသတ်သမား ၅ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆူရီကို သတ်တဲ့အခန်းပါ။ ( ဒီအခန်းကတော့ မင်မင်ပြောတဲ့ Special မဟုတ်သေးပါဘူးနော် ) #Admin #NaaginSeason1 #NaaginMyanmarFanClub #Only_One_NMFC

Naagin Myanmar Fan Club
23 Jan · 50K views
4:50
အခုေတာ့ေျမျဖဴအစား GUNကိုင္ထားရတယ္

ေျမျဖဴကိုင္ခဲ႔စဥ္က ကေလးေတနွင့္ေတာကစားထြက္ခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္ေတကိုအရမ္းလြမ္းတယ္႕ ႕ ႕

KAUNG KIN
22 Jan · 1.3K views
5:58
ႁိုင်ပူၼ်ႉမႃးသွင်ပီယဝ်ႉလၢႆၼႆႉပဵၼ်ပွႆးႁူဝ်သိၼ်ႁူဝ်သွမ်းပီႈၼွင်ႉၼႃးၽၢၼ်းၶဝ်ႁႆႇၵွင် သေႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်ၼႆၶႃႈ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်း တၢင်းၵေႃႈဢုင် ယူႇသေတႃႉ ၽဝၸၢႆးဝၢၼ်ၼွၵ်ႈၶဝ်တေႉ တိုၼ်းပႄႉၸ်ႂတႃႇ တေထိင်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ လၢႆးႁႆႇၵွင် မွင်းသေႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶ်ႂႈၸမ်တေႁၢႆယဝ်ႉ မၢင် တီႈယင်းတေဢမ်ႇယမ်ႈႁၼ်ၵေႃႈတေမီးၵွၼ်ႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈ လဵဝ်တေႉႁႆႇၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈ ( စည်းနဲ့ဝါး ) ၼႆၵူၺ်းသေ ပဵၼ် ဢၼ်လီထွမ်ႇယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵုမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈၸၼ်ၸ်ႂ ၸဵမ်ၵူၼ်းတူၺ်းၵူၼ်း ထွမ်ႇၶဝ် လၢႆးႁႆႇၵွင်လိုၵ်ႉလမ်ႇတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၶ်ႂႈၸူမ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၼ်ႂးမိုဝ်းၵူၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မ်ႂႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယူႇ။ ပႆႇၺႃႇၵဝ်ႇၵႄႇတႆးဢၼ်ၸမ်တေႁၢႆ ႑။ #လၢႆးႁၢႆႇၵွင်မွင်းတႆး ႒။ #လၢႆးဢုပ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်တႆး ႓။ #လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်းတႆး ပႆႇၺႃႇတႆးဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ ႑။ #လၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်းတႆး ႒။ #လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်းတႆး ႓။ #လၢႆးဢုပ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်တႆး ႔။ #ယိပ်းမႆႉယိပ်းတွၵ်ႇ ႕။ #လၢႆးႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႖။ #လၢႆးတႅမ်ႈႁေႃးလင်ႇၵႃႇတႆး ႗။ #လၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ႘။ #လၢႆးလိူၵ်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ႙။ #လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်းၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇတႄႉတႄႉသေ ၵူၺ်းတႆးမိူဝ်ႈ လဵဝ်တေႉ လိူၵ်ႈယိပ်းတိုဝ်းဢၼ်ငၢႆႈမၼ်းၵူၺ်းသေ ဢၼ်ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶ်ႂႈ ထိုမ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈဝူၼ်ႉ တူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ တို႔နားဖန္းၿမိဳ႕ရဲ႕မေပ်ာက္ကြယ္ေသးတးတဲ့ရိုးရာအိုစည္ တီးႏွင့္အက >>>>>>>> https://youtu.be/8FDmJ3kjkl4

ႁိုင်ပူၼ်ႉမႃးသွင်ပီယဝ်ႉလၢႆၼႆႉပဵၼ်ပွႆးႁူဝ်သိၼ်ႁူဝ်သွမ်းပီႈၼွင်ႉၼႃးၽၢၼ်းၶဝ်ႁႆႇၵွင် သေႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်ၼႆၶႃႈ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်း တၢင်းၵေႃႈဢုင် ယူႇသေတႃႉ ၽဝၸၢႆးဝၢၼ်ၼွၵ်ႈၶဝ်တေႉ တိုၼ်းပႄႉၸ်ႂတႃႇ တေထိင်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ လၢႆးႁႆႇၵွင် မွင်းသေႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶ်ႂႈၸမ်တေႁၢႆယဝ်ႉ မၢင် တီႈယင်းတေဢမ်ႇယမ်ႈႁၼ်ၵေႃႈတေမီးၵွၼ်ႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈ လဵဝ်တေႉႁႆႇၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈ ( စည်းနဲ့ဝါး ) ၼႆၵူၺ်းသေ ပဵၼ် ဢၼ်လီထွမ်ႇယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵုမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈၸၼ်ၸ်ႂ ၸဵမ်ၵူၼ်းတူၺ်းၵူၼ်း ထွမ်ႇၶဝ် လၢႆးႁႆႇၵွင်လိုၵ်ႉလမ်ႇတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၶ်ႂႈၸူမ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၼ်ႂးမိုဝ်းၵူၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မ်ႂႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယူႇ။ ပႆႇၺႃႇၵဝ်ႇၵႄႇတႆးဢၼ်ၸမ်တေႁၢႆ ႑။ #လၢႆးႁၢႆႇၵွင်မွင်းတႆး ႒။ #လၢႆးဢုပ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်တႆး ႓။ #လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်းတႆး ပႆႇၺႃႇတႆးဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ ႑။ #လၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်းတႆး ႒။ #လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်းတႆး ႓။ #လၢႆးဢုပ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်တႆး ႔။ #ယိပ်းမႆႉယိပ်းတွၵ်ႇ ႕။ #လၢႆးႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႖။ #လၢႆးတႅမ်ႈႁေႃးလင်ႇၵႃႇတႆး ႗။ #လၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ႘။ #လၢႆးလိူၵ်ႈၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ႙။ #လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်းၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇတႄႉတႄႉသေ ၵူၺ်းတႆးမိူဝ်ႈ လဵဝ်တေႉ လိူၵ်ႈယိပ်းတိုဝ်းဢၼ်ငၢႆႈမၼ်းၵူၺ်းသေ ဢၼ်ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶ်ႂႈ ထိုမ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈဝူၼ်ႉ တူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ တို႔နားဖန္းၿမိဳ႕ရဲ႕မေပ်ာက္ကြယ္ေသးတးတဲ့ရိုးရာအိုစည္ တီးႏွင့္အက >>>>>>>> https://youtu.be/8FDmJ3kjkl4

ၾိင်ႈငႄႈ
11 Sep 2019 · 231K views
46:45
ေဇယ်ာနိင္ ရင္ခုန္ဖူးတဲ ႕ မိုးရာသီ ေတးစိီးရီးျမန္မာသံစဥ္

ေဇယ်ာနိင္ ရင္ခုန္ဖူးတဲ ႕ မိုးရာသီ ေတးစိီးရီးျမန္မာသံစဥ္

Chit Maung Maung Win
1 Sep 2019 · 27K views