ျမနမမာ

Search Results

4:10
ျမိဳ ဳသားနဲေတာ့သူ တကယ္ခ်စ္စစ္ေပရင္ညာပါတယ္ ေအာ္လႈိင္ေပၚက မိန္မမ်ာ

ျမိဳ ဳသားနဲေတာ့သူ တကယ္ခ်စ္စစ္ေပရင္ညာပါတယ္ ေအာ္လႈိင္ေပၚက မိန္မမ်ာ

မခင္ျကည္ေနပါရင္ ေတာ့မလုပ္ပါနဲ
14 Sep 2017 · 97 views
2:33
Trailer: 'Mission: Impossible — Fallout'

Tom Cruise is in a free fall in the latest trailer for 'Mission: Impossible — Fallout.' Watch:

The Hollywood Reporter
16 May 2018 · 19K views
5:13

မိန့်မမာ ယာ
8 Jun 2017 · 3 views
0:30
ဟ...လို..... အိမ္မွာ႐ွိတယ္.... ဘာေျပာမလဲ.... ေျပာေလ. .... အခု မိန္မမွာ....႐ွိေနမယ္.... ဟုတ္တယ္ေလ ....မိန္မနာမွာ ႐ွိေနတယ္ေလ... သတိရတယ္......ခ်စ္ခ်စ္. ....... အေနာက္မွာ သြားမယ္....... ခ်စ္ ခ်စ္... ☎📞 ေျပာေလ...... ေအာ္.......ok. ...... ဘိုင္း...ဘိုင္း. အာဘြား...... ခ်စ္ ခ်စ္..... ♥♥♥ ငယ္ခ်င္တို႔...တစ္မ်ဳိ မထင္နဲ႔... ေနာ္.... သကယ့္မဟုတ္ဘူးေနာ္....... Tik..... Tok. .... ဟာသ....

ဟ...လို..... အိမ္မွာ႐ွိတယ္.... ဘာေျပာမလဲ.... ေျပာေလ. .... အခု မိန္မမွာ....႐ွိေနမယ္.... ဟုတ္တယ္ေလ ....မိန္မနာမွာ ႐ွိေနတယ္ေလ... သတိရတယ္......ခ်စ္ခ်စ္. ....... အေနာက္မွာ သြားမယ္....... ခ်စ္ ခ်စ္... ☎📞 ေျပာေလ...... ေအာ္.......ok. ...... ဘိုင္း...ဘိုင္း. အာဘြား...... ခ်စ္ ခ်စ္..... ♥♥♥ ငယ္ခ်င္တို႔...တစ္မ်ဳိ မထင္နဲ႔... ေနာ္.... သကယ့္မဟုတ္ဘူးေနာ္....... Tik..... Tok. .... ဟာသ....

Chit Chit
23 Sep 2020 · 620 views
3:54
မခြဲခင္ အခ်ိန္​ေလး ရန္သူနဲ႕မိတ္ေဆြ ကြဲကြဲျပားျပား သိလာတဲ့အခါ အခုလိုၾကည္လင္တဲ့ မ်က္ႏွာေလး ေပ်ာက္မသြားေစနဲ႕ အဲ့ဒီလို အ႐ြယ္အထိ နင္နဲ႕ငါ သူငယ္ခ်င္းပဲေနာ္ ေတာင္ေပၚလို အျမင့္ကို ႀကိဳးစားရင္း ေရာက္သြားခဲ့ရင္ ေျမနိမ့္မွာ က်န္ေနတဲ့ငါ့ ကိုေမ့မသြားလိုက္နဲ႕ လူ႕ဘဝအလႊာ ကြာေပမယ့္ နင္နဲ႕ငါ သူငယ္ခ်င္းပဲ​ေနာ္ CHO: အခ်ိန္တန္ရင္ လမ္းခြဲရမယ္ လူဆိုတာ ေျပာင္းလဲတတ္တယ္ ဒါေပမယ့္ အတူေနစဥ္တုန္းက အတိတ္ကေလးေတြကိုသိမ္းဆည္းထားရင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျပန္ေတြ႕ေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ နင္နဲ႕ သူငယ္ခ်င္းပဲျဖစ္ေန ေနပူျပင္းေအာက္မွာ ဆုံးရႈံးဖန္မ်ား ေမာလာတဲ့ အခါ နင့္ကိုခင္မင္တဲ့ ငါ့ကို သတိရလိုက္ေပါ့ ရႈံးနိမ့္ခ်ိန္မွာလည္း နင္နဲ႕ငါ သူငယ္ခ်င္းပဲ​ေနာ္

မခြဲခင္ အခ်ိန္​ေလး ရန္သူနဲ႕မိတ္ေဆြ ကြဲကြဲျပားျပား သိလာတဲ့အခါ အခုလိုၾကည္လင္တဲ့ မ်က္ႏွာေလး ေပ်ာက္မသြားေစနဲ႕ အဲ့ဒီလို အ႐ြယ္အထိ နင္နဲ႕ငါ သူငယ္ခ်င္းပဲေနာ္ ေတာင္ေပၚလို အျမင့္ကို ႀကိဳးစားရင္း ေရာက္သြားခဲ့ရင္ ေျမနိမ့္မွာ က်န္ေနတဲ့ငါ့ ကိုေမ့မသြားလိုက္နဲ႕ လူ႕ဘဝအလႊာ ကြာေပမယ့္ နင္နဲ႕ငါ သူငယ္ခ်င္းပဲ​ေနာ္ CHO: အခ်ိန္တန္ရင္ လမ္းခြဲရမယ္ လူဆိုတာ ေျပာင္းလဲတတ္တယ္ ဒါေပမယ့္ အတူေနစဥ္တုန္းက အတိတ္ကေလးေတြကိုသိမ္းဆည္းထားရင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျပန္ေတြ႕ေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ နင္နဲ႕ သူငယ္ခ်င္းပဲျဖစ္ေန ေနပူျပင္းေအာက္မွာ ဆုံးရႈံးဖန္မ်ား ေမာလာတဲ့ အခါ နင့္ကိုခင္မင္တဲ့ ငါ့ကို သတိရလိုက္ေပါ့ ရႈံးနိမ့္ခ်ိန္မွာလည္း နင္နဲ႕ငါ သူငယ္ခ်င္းပဲ​ေနာ္

Ko Maung Maung
18 May 2021