ျမန္​မာ​ေအာကားမ်ာ

Search Results

44:10
ထားဝယ္သူမေလးေတြရဲ႕ လက္ရာကို ထိုင္းနိုင္ငံသားကအရမ္းျကိုက္တဲ႔ဗ်ာ #ေအာင္ေအာင္

ထားဝယ္သူမေလးေတြရဲ႕ လက္ရာကို ထိုင္းနိုင္ငံသားကအရမ္းျကိုက္တဲ႔ဗ်ာ #ေအာင္ေအာင္

ေအာင္ေအာင္
11 Oct 2018 · 2.6K views
1:21
Paint exploding pimples on your finger nails

This is pimple nail art that you can squeeze for an extra surprise. 😮 (via In The Know)

Yahoo
8 Nov 2017 · 1.1M views
2:05
ေရဘုရင္မိေက်ာင္း လည္း ဧရာမ ေျမႊ ျကီးနဲ႔ေတြ႕ေသာအခါဝယ္ အစာျဖစ္သႊားေရာ #ေအာင္ေအာင္

ေရဘုရင္မိေက်ာင္း လည္း ဧရာမ ေျမႊ ျကီးနဲ႔ေတြ႕ေသာအခါဝယ္ အစာျဖစ္သႊားေရာ #ေအာင္ေအာင္

ေအာင္ေအာင္
12 Oct 2018 · 1.5K views
4:42
ေဇယ်ာနိုင္ အသံနဲ ့တူေအာင္ဆိုၾကည့္မယ္ေနာ္ ေတးဆို အသံဝိဇၨာ အသံတု ေအာင္ေအာင္

ေဇယ်ာနိုင္ အသံနဲ ့တူေအာင္ဆိုၾကည့္မယ္ေနာ္ ေတးဆို အသံဝိဇၨာ အသံတု ေအာင္ေအာင္

တာယာ မင္းသား
13 Jul 2017 · 1.1K views