ြပာကား

Search Results

0:49
ရင္​ထဲက ျမင္​ျမင္​ႏိုးႏိုးခ်စ္​လို႔​ေျပာကား😜😝😛

ရင္​ထဲက ျမင္​ျမင္​ႏိုးႏိုးခ်စ္​လို႔​ေျပာကား😜😝😛

ေမာင္ သုည
18 Nov 2017 · 2.5K views
6:03
ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတလုိ႔​ေျပာကား သီလုိ႔ အသုဘ ခ်ဖုိ႔လားခါ လူ​ေတာင္မပါ ​ျပည္သူတိ​ေစတနာ ​ေကာင္းထားယင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတလုိ႔​ေျပာကား သီလုိ႔ အသုဘ ခ်ဖုိ႔လားခါ လူ​ေတာင္မပါ ​ျပည္သူတိ​ေစတနာ ​ေကာင္းထားယင့္

Bo Min
19 Oct 2020 · 514 views
5:26
ေျပာကား ရခိုင္ကို ခြဲထြက္ခြင့္ ေပးလိုက္ရင္ ဗမာတစ္ျပည္လုးံ ငတ္ေသမာ

ေျပာကား ရခိုင္ကို ခြဲထြက္ခြင့္ ေပးလိုက္ရင္ ဗမာတစ္ျပည္လုးံ ငတ္ေသမာ

ရဘို့ မင်းသား
27 Aug 2020 · 339 views
8:03
ရခိုင္​ စြန္​းဝူးခံုး နဲ႔ မိစၦာလိပ္​ျပာကား 😜

ရခိုင္​ စြန္​းဝူးခံုး နဲ႔ မိစၦာလိပ္​ျပာကား 😜

ခိုင္ ဝင္း စိုး
6 Jun · 1.3K views
4:09
ျပန္​လာခဲဲ့လို​ေျပာကား ​ေမာင္​​ေလးတိ

ျပန္​လာခဲဲ့လို​ေျပာကား ​ေမာင္​​ေလးတိ

Kÿâw Mýø Țűñ
26 Jun · 1K views