RERUS พลิกดินสู่ดาว Ep 12

Search Results

1:27:05
พลิกดินสู่ดาว (2006) EP.14

พลิกดินสู่ดาว (2006) EP.14

RERUN
2 Jul 2021 · 678 views
18:17
พลิกดินสู่ดาว ตะลุยมันส์ๆ >>> https://bit.ly/3HqAT3u

พลิกดินสู่ดาว ตะลุยมันส์ๆ >>> https://bit.ly/3HqAT3u

22 tháng 9 dfhdr
17 Nov 2021 · 14 views
1:24:25
พลิกดินสู่ดาว (2006) EP.15 ตอนจบ

พลิกดินสู่ดาว (2006) EP.15 ตอนจบ

RERUN
2 Jul 2021 · 900 views
2:10:55
Teachers Tonight Ep.12 "พลิกดินสู่ดาว: บันทึกหลังสอน เขียนอย่างไรให้ได้นวัตกรรม"

รายการ Teachers Tonight ตอน "พลิกดินสู่ดาว: บันทึกหลังสอน เขียนอย่างไรให้ได้นวัตกรรม" เวลา 2 ทุ่มครึ่ง เป็นต้นไป ติดตามชมตัวอย่างการเขียนบันทึกหลังสอน ก้าวต่อไปของบันทึกการสอน สู่หัวข้อวิจัย จากงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ใน กับ อาจารย์ปิ่มปิ๊ม รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์

EDUCA
4.3K views · Was live
1:26:19
พลิกดินสู่ดาว (2006) EP.11

พลิกดินสู่ดาว (2006) EP.11

RERUN
2 Jul 2021 · 788 views