My Club

Community

Монгол улсынхаа байгаль орчныг хайрлан, хамгаалж залуу үедээ өвлүүлэн, зааж, зөвлөн, хайрлах сэтгэлийг суулгахын төлөөх хөлөөв.


“Миний клуб” онлайн бүлгэм нь сайн дурын үндсэн дээр 2006 онд байгуулагдсан.

Миний клуб онлайн бүлгэмийн үндсэн зорилгууд:
- Мод тарих, түүнийг арчлан хамгаалах
- Гишүүдийн экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх
- Фото зураг авах
- Явган аялал
- Усан спортоор хичээллэх
- Англи хэлний ярианы бүлгэм

Миний клубын Англи хэлний ярианы бүлгэм /ESG/ нь англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх, ярианы чадвараа сайжруулах хүсэлтэй хэн бүхэнд үнэ төлбөргүй нээлттэй үйл ажиллагаа явуулдаг юм.

Миний клуб онлайн бүлгэмийн баримталдаг нэг зарчим нь гишүүдийн хүсэл сонирхлыг дэмжин хамтдаа хөгжих тул ямар нэгэн үйл ажиллагаа зохион байгуулахад чадах чинээгээрээ хамтран ажиллах болно.

1:33
1194247659726
10 years ago