ការិយាល័យបំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរនៅកូរ៉េ Khmer 서비스

Local Business

46:17
ជួបជាមួយនាងខ្ញុំ គីម ហានឹល និង គីម ស៊ូជីន ឆ្លៀតពេល 30នាទីឡាយអំពី សំនួរចម្លើយច្បាប់ការងារ បងប្អូនមសនចម្ងល់ខមិនសួរពេលកំបុងឡសយផ្ទាល់ណា៎ នាំមកចូនដោយ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរនៅកូរ៉េ រហរ័ទាន់ចិត្ត​ ជំនាញច្បាស់លាស់​ និងទំនុកចិត្តខ្ពស់​ #សេវាកម្មលក់សំបុត្រយន្តហោះ​ #រៀបឯកសារដកបំណាច់ឆ្នាំ​និងលុយ៥០ម៉ឺន​ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសាមសុង #សេវាកម្មបកប្រែនៅព្រលាននិងជួយសំរួលកិច្ចការនៅព្រលាន។ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
9 days ago
32:16
ទីតាំងច្បាស់លាស់​ បេីករាល់ថ្ងៃ​ ពីចន្ទ័​ ដល់អាទិត្យ​ ភាពកក់ក្តៅ​ និងទំនុកចិត្ត​ខ្ពស់​ ជំនាញច្បាស់លាស់​ ទាំងភាសាកូរ៉េខ្មែរ និងកិច្ចការ លឿនទាន់ចិត្ត​ សូមទំនាក់ទំនង​ 👉ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​នៅកូរ៉េ 🙏សូមគោព​ និងស្វាគមន៍​បងប្អូន​ ជាទីគោរពស្រលាញ់ទាំងអស់​គ្នា​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​យេីងខ្ញុំ​ មានបំរេីសេវាកម្ម​ដូចជា👇 👉លក់សំបុត្រយន្តហោះ​ដកបានភ្លាមៗ 👉សេវាជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយបកប្រែនិងជួយបំេពញឯកសារផ្សេងៗ​ទាងត្រូវច្បាប់​ និងខុសច្បាប់​ (រាយការចាកចេញ​ នៅការិយាលយ័អន្តោរ៍ប្រវេសន៍នៅព្រលា​ន​សំរាប់​បងប្អូន​ខុសច្បាប់)​ 👉បកប្រែភាសាកូរ៉េផ្ទាល់​រៀបចំឯកសារដកលុយពី​សាមសុងហ្វាជេ 👉សេវារៀបឯកសាជូនទៅប្តូរបណ្ឌ័បេីកបរ​ បកប្រែ​ និងជួយបំពេញឯកសារ​ ទទួលបានបណ្ឌ័ភ្លាមៗ 👉លក់ដុំWiFi ចល័ត​ ,បើកសុីម,​សុីមឡាញ​ អត់កុងត្រា​ ផ្តាត់មិន​មានប្រាក់ពិនយ័ 👉បោះដុំ​និងលក់រាយឱសថបុរាណ​យិន​សិនល្អៗសុទ្ធ100% និងថ្នាំជំនួយសុខភាព​ ផលិតផលកូរ៉េ100% 👉បោះដុំ​និងលក់រាយ​គ្រឿងសំអាង​បុរស​ នារី 👉ទទួលផ្ញើប្រៃសណីយក្នង​នឹង​ក្រៅ​ប្រទេស 👉កូពី​ឯកសារ​និងផ្ញើឯកសារតាមម៉ាសុីន​ FAX 👉ភ្ជាប់សេវាផ្ទរប្រាក់​ទៅខ្មែរ🇰🇭តាមកម្មវិធីHANPASS អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
18 days ago
12:22
ទីតាំងច្បាស់លាស់​ បេីករាល់ថ្ងៃ​ ពីចន្ទ័​ ដល់អាទិត្យ​ ភាពកក់ក្តៅ​ និងទំនុកចិត្ត​ខ្ពស់​ ជំនាញច្បាស់លាស់​ ទាំងភាសាកូរ៉េខ្មែរ និងកិច្ចការ លឿនទាន់ចិត្ត​ សូមទំនាក់ទំនង​ 👉ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​នៅកូរ៉េ 🙏សូមគោព​ និងស្វាគមន៍​បងប្អូន​ ជាទីគោរពស្រលាញ់ទាំងអស់​គ្នា​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​យេីងខ្ញុំ​ មានបំរេីសេវាកម្ម​ដូចជា👇 👉លក់សំបុត្រយន្តហោះ​ដកបានភ្លាមៗ 👉សេវាជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយបកប្រែនិងជួយបំេពញឯកសារផ្សេងៗ​ទាងត្រូវច្បាប់​ និងខុសច្បាប់​ (រាយការចាកចេញ​ នៅការិយាលយ័អន្តោរ៍ប្រវេសន៍នៅព្រលា​ន​សំរាប់​បងប្អូន​ខុសច្បាប់)​ 👉បកប្រែភាសាកូរ៉េផ្ទាល់​រៀបចំឯកសារដកលុយពី​សាមសុងហ្វាជេ 👉សេវារៀបឯកសាជូនទៅប្តូរបណ្ឌ័បេីកបរ​ បកប្រែ​ និងជួយបំពេញឯកសារ​ ទទួលបានបណ្ឌ័ភ្លាមៗ 👉លក់ដុំWiFi ចល័ត​ ,បើកសុីម,​សុីមឡាញ​ អត់កុងត្រា​ ផ្តាត់មិន​មានប្រាក់ពិនយ័ 👉បោះដុំ​និងលក់រាយឱសថបុរាណ​យិន​សិនល្អៗសុទ្ធ100% និងថ្នាំជំនួយសុខភាព​ ផលិតផលកូរ៉េ100% 👉បោះដុំ​និងលក់រាយ​គ្រឿងសំអាង​បុរស​ នារី 👉ទទួលផ្ញើប្រៃសណីយក្នង​នឹង​ក្រៅ​ប្រទេស 👉កូពី​ឯកសារ​និងផ្ញើឯកសារតាមម៉ាសុីន​ FAX 👉ភ្ជាប់សេវាផ្ទរប្រាក់​ទៅខ្មែរ🇰🇭តាមកម្មវិធីHANPASS អាចទំនាក់ទំនង​ តាមកាផ្ញេីរសារ​ ខល​ទំនាក់ទំនង​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងផ្ទាល់​ ដែលមាន​ អាសយ័ដ្ធាន​ នឹងណែនាំផ្លូវនៅក្នុងផែនទីខាងក្រោម រឺ​ ទំនាក់ទំនង​ លេខទូរសព្ទ័​ 3ខ្សែរ​ខាងក្រោម👇 ☎️​លេខការិយាល័យ​ 010 2897 4113 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
25 days ago
1:16:32
តោះបងប្អូនដែលរង់ចាំ យិនសិនប្រភេទល្អខ្លាំង ប្រម៉ូសិនពីរោងចក្រខ្នាតធំ បញ្ចុះតំលៃ50%ហេីយ​ថែមយិនសិនខាប់1ឈុតមាន2ដប​ សុពលភាពវែង​ គុណភាពល្អលេីសប្រភេទធម្មតា3ដង​ 👍ជួយបង្កេីប្រពន្ធ័សាំក្នុងរាងកាយ​ ប្រឆាំងជំងឺផ្សេងៗ 👍ជួយរំលាយក្លាញ់កកស្ទះសសៃឈាម​ បេះដូង និងខួរក្បាល 👍កំចាត់ជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយ​ តាមការបន្ទោរបង់និងញេីស 👍បង្កេីនការចងចាំ​ កាត់បន្ថយការនឿយ​និងភាពធុញថប់​ កាត់បន្ថយបញ្ហាស្ត្រស 👍ជួយដល់បញ្ហាស្ពឹកស្រពន្ធសសៃ​ 👍ជួយដល់អ្ន្ខកខ្សោយល្ហិនល្ហៃអោយរឹងមាំឡេីង 👍សំរួលចលនាឈាមអោយដេីរល្អ ​👍ជួយពន្យារភាពចាស់​ សាច់ចាំ​ស្អាតក្មេងជាងវយ័ 👍ពិសារបានពីអាយុ16ឆ្នាំ​ រហូតដល់ចាស់ជរា 👍បង្កេីនសំយោគសាច់ដុំ ទីតាំងនៅ​ អឺយចងប៊ូយ៉ក​ ផ្សារក្រោមដី ចំនួនមានកំណត់​ ត្រឹមតែ200ឈុត ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​នៅកូរ៉េ ☎️01056614114 ☎️01028974113 ☎️01086027467
1 month ago
19:36
ចុះឈ្មោះជាមួយក្រុមហ៊ុនHANPASS នឹងទទួលបានការFreeថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ សំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់លើកដំបូង។   បញ្ជាក់៖ - សំរាប់អតិថិជនថ្មីដែលធ្វើការចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ - ក្នុងករណីអតិថិជនធ្វើការបោះបង់ចោលការស្នើសុំការផ្ទេរប្រាក់ នៅពេលធ្វើការស្នើសុំការផ្ទេរប្រាក់លើកក្រោយនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវា5000វ៉ុនដូចការផ្ទេរប្រាក់ទូទៅដែរ។ - ក្នុងករណីអតិថិជនប្រើប្រាស់គណនីផ្ទេរប្រាក់មិនស្វ័យប្រវត្ដិក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងមិនបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្វាំងជូ ការស្នើរសុំការផ្ទេរប្រាក់នឹងត្រូវលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្ដិ ដូចនេះហើយនៅពេលធ្វើការស្នើសុំការផ្ទេរប្រាក់លើកក្រោយនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវា5000វ៉ុនដូចការផ្ទេរប្រាក់ទូទៅដែរ។   សំរាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកចុះឈ្មោះ អាចចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងបាន ដោយគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធីHANPASSពីទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក៖ លេខកូដដៃគូ​សូមបញ្ចូលkh1 ☎️ការភ្ជាប់កម្មវិធី010 2897 4113 📱Android : https://goo.gl/dsr1xp 📱iPhone : https://goo.gl/WpDtsf ☎️ ពត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងលេខ: 💻 HANPASS Website: https://www.hanpass.com/product   #HANPASS #HANPASS_REMITTANCE #HANPASS_CAMBODIA​ #SERVICE_CHARGE_FREE
2 months ago
31:54
បញ្ហានៅតែមាន សំរាប់បងប្អូនដកប្រាក់នៅព្រលាន ទាំងខុសច្បាប់ និងត្រូវច្បាប់ តោះជួបជាមួយនាងខ្ញុំ គីម ហានឹល​ អ្នកគ្រប់គ្រង​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​រ​នៅកូរ៉េ​ បកស្រាយជូន​បងប្អូន​ សូមបានជ្រាបទាំងអស់គ្នា​។ #ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​យេីងខ្ញុំ​ មានបំរេីសេវាកម្ម​ដូចជា👇 🇰🇭លក់សំបុត្រយន្តហោះ​ដកបានភ្លាមៗ 🇰🇭បកប្រែភាសាកូរ៉េផ្ទាល់​រៀបចំឯកសារដកលុយពី​សាមសុងហ្វាជេ 🇰🇭សេវាជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយបកប្រែនិងជួយបំេញឯកសារផ្សេងៗ 🇰🇭សេវារៀបឯកសាជូនទៅប្តូរបណ្ឌ័បេីកបរ​ បកប្រែ​ និងជួយបំពេញឯកសារ​ ទទួលបានបណ្ឌ័ភ្លាមៗ 🇰🇭លក់ដុំWiFi ចល័ត​ ,បើកសុីម,​ភ្ជាប់ឡាញ 🇰🇭​បោះដុំ​និងលក់រាយឱសថបុរាណ​យិនសុិន​កូរ៉េ100% 🇰🇭បោះដុំ​និងលក់រាយ​គ្រឿងសំអាង​បុរស​ នារី 🇰🇭ទទួលផ្ញើប្រៃសណីយក្នង​នឹង​ក្រៅ​ប្រទេស 🇰🇭កូពី​ឯកសារ​និងផ្ញើឯកសារតាមម៉ាសុីន​ FAX 🇰🇭ភ្ជាប់សេវាផ្ទរប្រាក់​ទៅខ្មែរ🇰🇭តាមកម្មវិធីHANPASS ទំនាក់ទំនង ☎️010 2897 4113 ☎️010 5661 4114 ☎️010 8602 7467 ️​☎️ អ្នកគ្រូ​ គីម​ ហានឹល​ 010 5661 4114 ☎️អ្នកគ្រូ​ គីម​ ស៊ូជីន​ 010 8602 7467 🙏សូមអរគុណ​ សំរាប់គាំទ្រ​ សេវាកម្មរបស់​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ​យេីងខ្ញុំ។
2 months ago
37:57
នាងខ្ញុំ​ គីម​​ ហានឹល​ អ្នកគ្រប់គ្រង​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​រ​ 🙏សូមគោព​ និងស្វាគមន៍​បងប្អូន​ ជាទីគោរពស្រលាញ់ទាំងអស់​គ្នា​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​យេីងខ្ញុំ​ មានបំរេីសេវាកម្ម​ដូចជា👇 🇰🇭លក់សំបុត្រយន្តហោះ​ដកបានភ្លាមៗ 🇰🇭បកប្រែភាសាកូរ៉េផ្ទាល់​រៀបចំឯកសារដកលុយពី​សាមសុងហ្វាជេ 🇰🇭សេវាជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយបកប្រែនិងជួយបំេញឯកសារផ្សេងៗ 🇰🇭សេវារៀបឯកសាជូនទៅប្តូរបណ្ឌ័បេីកបរ​ បកប្រែ​ និងជួយបំពេញឯកសារ​ ទទួលបានបណ្ឌ័ភ្លាមៗ 🇰🇭លក់ដុំWiFi ចល័ត​ ,បើកសុីម,​ភ្ជាប់ឡាញ 🇰🇭​បោះដុំ​និងលក់រាយឱសថបុរាណ​យិនសុិន​កូរ៉េ100% 🇰🇭បោះដុំ​និងលក់រាយ​គ្រឿងសំអាង​បុរស​ នារី 🇰🇭ទទួលផ្ញើប្រៃសណីយក្នង​នឹង​ក្រៅ​ប្រទេស 🇰🇭កូពី​ឯកសារ​និងផ្ញើឯកសារតាមម៉ាសុីន​ FAX 🇰🇭ភ្ជាប់សេវាផ្ទរប្រាក់​ទៅខ្មែរ🇰🇭តាមកម្មវិធីHANPASS ទំនាក់ទំនង ☎️010 2897 4113 ☎️010 5661 4114 ☎️010 8602 7467
2 months ago
1:10:54
1- បញ្ហាទៅលេងខ្មែរ មកវិញអត់បាន 2- បញ្ហាដកលុយនៅព្រលានយន្តហោះអត់បាន ស្តាប់ការបកស្រាយ ជាមួយ នាងខ្ញុំ គីម ហានឹល អ្នកគ្រប់គ្រង ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ ។ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរយើងខ្ញុំ មានបំរើសេវាកម្មដូចជា៖ 👉លក់សំបុត្រយន្តហោះ ដកបានភ្លាមៗ ទាំងខុសច្បាប់ និងត្រូវច្បាប់ 👉សេវាដាក់ពាក្យយកលុយសាមសុង ទាំងខុសច្បាប់នឹងត្រូវច្បាប់ 👉សេវាទៅបកប្រែនៅព្រលានយន្តហោះ ជួយរៀបនឹងបំពេញឯកសារផ្សេងៗ ទាំងខុសច្បាប់ នឹងត្រូវច្បាប់ 👉ផ្ជាប់កម្មវិធីផ្ទេរប្រាក់ស្របច្បាប់ វេរតាមទូរសព្ទ័ដៃដោយងាយស្រួល និងមានសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរ ទំនាក់ទំនង 1-អាចឆាតចូលផេក ខល និងផ្ញើរសារ ទូរសព្ទ័☎️01028974113 ☎️01056614114☎️01086027467។
2 months ago
36:07
1-បញ្ហាដកប្រាក់មិនបាននៅព្រលានយន្តហោះ 2-បញ្ហាអត្រាប្រាក់ដុល្លានៅព្រលានថ្លៃ 3-កម្មវិធីវេរលុយhanpass ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​រ​ 🙏សូមគោព​ និងស្វាគមន៍​បងប្អូន​ ជាទីគោរពស្រលាញ់ទាំងអស់​គ្នា​ ការិយាលយ័បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែ​យេីងខ្ញុំ​ មានបំរេីសេវាកម្ម​ដូចជា👇 🇰🇭លក់សំបុត្រយន្តហោះ​ដកបានភ្លាមៗ 🇰🇭បកប្រែភាសាកូរ៉េផ្ទាល់​រៀបចំឯកសារដកលុយពី​សាមសុងហ្វាជេ 🇰🇭សេវាជូនទៅព្រលានយន្តហោះ​ ជួយបកប្រែនិងជួយបំពេញឯកសារផ្សេងៗ 🇰🇭សេវារៀបឯកសាជូនទៅប្តូរបណ្ឌ័បេីកបរ​ បកប្រែផ្ទាល់​ និងជួយបំពេញឯកសារ​ ទទួលបានបណ្ឌ័ភ្លាមៗ 🇰🇭លក់ដុំWiFi ចល័ត​ ,បើកសុីម,​ភ្ជាប់ឡាញ 🇰🇭​បោះដុំ​និងលក់រាយឱសថបុរាណ​យិនសុិន​កូរ៉េ100% 🇰🇭បោះដុំ​និងលក់រាយ​គ្រឿងសំអាង​បុរស​ នារី 🇰🇭ទទួលផ្ញើប្រៃសណីយក្នង​នឹង​ក្រៅ​ប្រទេស 🇰🇭កូពី​ឯកសារ​និងផ្ញើឯកសារតាមម៉ាសុីន​ FAX 🇰🇭ភ្ជាប់សេវាផ្ទរប្រាក់​ទៅខ្មែរ🇰🇭តាមកម្មវិធីHANPASS 🇰🇭ឥណទានប្រាក់​ពីកម្ចីក្រុមហ៊ុនហាន់ផាស​ ការប្រាក់ទាបបំផុត។ ទីតាំងការិយាលយ័​ នៅ​ អឺយចងប៊ូយ៉ក​ ផ្សារក្រោមដី​ មានរូបផែនទី​ និងអាសយ័ដ្ធាននៅខាងក្រោម​ បេីកបំរេីការ​ រាល់ថ្ងៃ​ ពីថ្ងៃចន្ទ័​ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ ​ ទំនាក់ទំនងតាម​ ទូរសព្ទ័​ ឆាតចូលផេក​ រឺអញ្ជេីញមកទីតាំងការិយាលយ័ផ្ទាល់ ☎️010 2897 4113 ☎️010 5661 4114 ☎️010 8602 7467
2 months ago
20:52
#ផ្ទេរប្រាក់តាមទូរសព្ទ័ដៃដោយភាពភងស្រួល បងប្អូនដែលចង់ផ្ជាប់ អាចឆាតចូលផេក រឺមកផ្ទាល់រឺខល បើករាល់ថ្ងៃ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ HANPASSសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ស្របច្បាប់យើងខ្ញុំ ទោះធ្លាប់ប្រើវេបផ្សេង រឺធនាគារហើយ ក៏អាចចុះឈ្មោះប្រើបាន មិនប៉ះពាល់ និងមិនបានតំរូវអោយផ្តាច់ពីកន្លែងផ្សេងឡើយ សេវាថោក ផ្ទេរម្តងបាន2500$ចុះក្រោម សេវាត្រឹមតែ5000w ទទួលបានក្រោម10នាទីតាមសាខាវីង ទូទាំងស្រុកខេត្តក្រុង   សំរាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកចុះឈ្មោះ អាចអញ្ជើញចុះឈ្មោះបានតាមសាខាទាំង6តំបន់ដែលមានអ្នកគ្រូៗខ្មែរ គ្រប់គ្រង និងអាចអញ្ជើញមកបំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ យើង បើកបំរើការរាល់ថ្ងៃ ពីចន្ទ័ ដល់អាទិត្យ បើអាចចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងបាន សូមកុំភ្លេចលេខកូដសាខា បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ ដែលមាន១ក្នុងណោម3ភាសាខាងក្រោម លេខកូដដៃគូ ,partner code ,파트너 코드 នៅក្នុងក្រឡោន សូមបញ្ចូលអក្សរ 👉 kh1 រឺបងប្អូនអាចឆាតចូលផេក​ ដេីម្បីទទួលជំនួយពី​ ក្រុមការងារយេីងបាន។ សូមចូលទាញយកកម្មវិធីHANPASSពីទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក៖  មានបុគ្គលិកខ្មែរ រង់ចាំទទួលទូរស័ព្ទអតិថិជន ប្តូរវេនធ្វើការមិនមានថ្ងៃសំរាកឡើយ 📱Android : https://goo.gl/dsr1xp 📱iPhone : https://goo.gl/WpDtsf ☎️ ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងលេខ: 010 28974113 💻 HANPASS Website: https://www.hanpass.com/product
3 months ago
0:50
HANPASSសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ស្របច្បាប់យើងខ្ញុំ ទោះធ្លាប់ប្រើវេបផ្សេង រឺធនាគារហើយ ក៏អាចចុះឈ្មោះប្រើបាន មិនប៉ះពាល់ និងមិនបានតំរូវអោយផ្តាច់ពីកន្លែងផ្សេងឡើយ សេវាថោក ផ្ទេរម្តងបាន2500$ចុះក្រោម សេវាត្រឹមតែ5000w ទទួលបានក្រោម10នាទីតាមសាខាវីង ទូទាំងស្រុកខេត្តក្រុង មានបុគ្គលិខ្មែរបំរើការងារនៅខាងកូរ៉រាល់ថ្ងៃ ទំនួលខុសត្រូខ្ពស់។   #បងប្អូនត្រូវការភ្ជាប់សូមឆាតចូលផេក សំរាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកចុះឈ្មោះ អាចអញ្ជើញចុះឈ្មោះបានតាមសាខាទាំង6តំបន់ដែលមានអ្នកគ្រូៗខ្មែរ គ្រប់គ្រង និងអាចអញ្ជើញមកបំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ យើង បើកបំរើការរាល់ថ្ងៃ ពីចន្ទ័ ដល់អាទិត្យ បើអាចចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងបាន សូមកុំភ្លេចលេខកូដសាខា បំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរ ដែលមាន១ក្នុងណោម3ភាសាខាងក្រោម លេខកូដដៃគូ ,partner code ,파트너 코드 នៅក្នុងក្រឡោន សូមបញ្ចូលអក្សរ 👉 kh1 រឺបងប្អូនអាចឆាតចូលផេក​ ដេីម្បីទទួលជំនួយពី​ ក្រុមការងារយេីងបាន។ សូមចូលទាញយកកម្មវិធីHANPASSពីទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក៖  មានបុគ្គលិកខ្មែរ រង់ចាំទទួលទូរស័ព្ទអតិថិជន ប្តូរវេនធ្វើការមិនមានថ្ងៃសំរាកឡើយ 📱Android : https://goo.gl/dsr1xp 📱iPhone : https://goo.gl/WpDtsf ☎️ ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងលេខ: 02-3409-1128 💻 HANPASS Website: https://www.hanpass.com/product   ថ្ងៃធ្វើការ: 9ព្រឹក ដល់ 9យប់ ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍: 10ព្រឹក ដល់ 6ល្ងាច ថ្ងៃឈប់សម្រាក: 10ព្រឹក ដល់ 6ល្ងាច   សូមអរគុណ!   #HANPASS #HANPASS_REMITTANCE #HANPASS_CAMBODIA #HOW_TO_SIGN_UP_VIDEO
3 months ago