Viec lam FPT Shop

Retail Company

FanPage chính thức của Phòng Tuyển Dụng Công Ty FPT Retail - Tập Đoàn FPT. Nơi cập nhật những thông tin liên quan đên các vấn đề tuyển dụng tại Công ty FPT Retail.

1:08
Thanh Xuân
7 months ago
5:24
Người FRT
11 months ago