Victor N Maignan

Actor

Vous êtes sur la page officielle de l'acteur haïtien Victor N Maignan.

0:57
❤❤ AMOUR OCÉAN ❤❤ Saison 3 Épisode 12 Jerry paka digéré information saa affè Samantha paka fè pitit la. 😡😡😡 ☆ JERRY : men se yon blague, non sapa ka sérieux komanw paka fè pitit la, dim kem nan rêve !!! ☆ SAMANTHA : men se pa mwen ki chwazi saki rivem lan non Jerry, poukisa se sou mwen ou fâché a ? ☆ JERRY : ou genlh pa fin konprann situation an Samantha. Ou a peine nan vingtaine mwen à peine nan vingtaine, nou poko menm gen deux ans mariage epiw paka fè pitit, hein ki réaction ou te vlem genyen menm ? ☆ SAMANTHA : peu importe men se pa mwen ki chwazil Jerry, se yon choc docteur an di kem te pran, genlh se moman aksidan an kem pran choc lan. Si se te ou sa te rive mpatap janm reaji konsa Jerry. ☆ JERRY : kisa, on choc ki fè sa, o ha bon ebyen, ebyen se lh ou fè accident an... ☆ SAMANTHA : peut être Jerry. Men poukisa wannik chanje konsa Jerry, là jte reconnais plus... ♧♧♧ Jerry vire li gad Samantha epil souke tèt li. ☆ JERRY : nou pa mérité sa, eske se nou ki pi devenn? ¡¡¡😭!!! Jerry vire lsorti lap kriye, Samantha ap gad Jerry ki prale dlo ap koule nan jel. Menm kote a jou mariage la monté nan tèt Samantha. Kote Jerry te promèt li ke lap renmenl, lap cheril nan bon tankou nan move moman. Nan la santé tankou nan maladi. ♧♧♧ Jerry ap mache lpa konn ki kote li prale. Lap kriye lap réfléchi. ☆ JERRY : elle a ruiné ma vie, à cause d'elle mon fils est mort et maintenant ma femme ne peut plus enfanter. Merci bcp Esther, gen de moun passé ou te kwaze yo nan la vie a pito on machine te tou frappéw franchman. ♤♤♤ ◇◇◇ ♤♤♤ Bo kote pa Julia, li sorti ak Matéo, yal fè on visite nan on sante hospitalier ki genyen lopital la. Nan lopital saa gen laboratoire kote yo fè test V.I.H. Matéo vini ak Julia laa se poul ka wè on ansyen pasyanl li tande ki etène lopital la. Ebyen pandan Matéo nan lopital la ak Julia. Julia wè ROBERT. Robert se jennonm ke Julia tap plede kouche avèl sou Matéo a. 💔 Ebyen Julia wè misye kap sorti nan laboratoire lan kote yap fè test V.I.H lan tou désolé. Julia paka konprann sakap passé, Julia fè on ti approché Robert. ☆ ROBERT : je suis désolé Julia, je suis désolé. ☆ JULIA : 😳😳😳😳 ♧♧♧ Robert vire lale li kite papier ki gen résultaa tombé nan menl, Julia kouri pranl e lh li gade. Li wè se test V.I.H Robert sot fè epi résultaa positif. ♤♤♤ Julia ap gade papye médical lan. Jel sorti, sil tap kouri pasi pala, vole isit vole laba. Poutet li wè li se on fanm ki anfòm anpil. Tout nèg pran tiz lh yo wèl pa gen nèg ki ta renmen pedil lh yo genyenl. Ebyen fwa saa ta sanble ke Julia barré pour de vrai. ::::::::::::: Julia tap kouche ak Robert. Robert gen V.I.H ebyen Julia tou panse kel fèl tou, pou li menem li pa menm bezwen fè test. ??? Julia tou folle, li pran la rue lap kouri. Lal tombé sou Jerry ki ap mache, ki déjà chaje problème li. Jerry wè Julia li fè komsi lpa rekonèt li paske lkonnen ke Matéo se youn nan responsable malheur ki rivel yo. Julia ap kouri dèyè Jerry lh li wèl la. Lap rele Jerry, Jerry pa janm okupel li fè komsi lpa tande. Lh li rive pre Jerry li rale ponyèt Jerry !!! ♧♧♧ Jerry vire lfè on gro bruit sou Julia. ☆ JERRY : kisaw fout bezwen madanm, machte kredi nan menw wap vin relem nan la rue an, kotem konnenw ? ☆ JULIA : mwen désolé Jerry, se jus yon bagay mtap mandew, men ou fè komsi wpa rekonèt mwen. ☆ JERRY : men non mpa rekonèt ou, se kijanw rele, kiyes ou ye ? ☆ JULIA : pa gen problème Jerry, mte jus vle mandew si on moun gen on moun lavèl moun lan gen sida eske lot moun lan obligé pran virus lan tou? ☆ JERRY : ha bon ou bezwen konn avim sou sa? ☆ JULIA : oui Jerry stp!!! ☆ JERRY : ebyen banm diw depiw avec on moun li gen sida sèke wgenyenl tou ok pa gen route pa bwa. E sèl solution ki genyen lh sa rive se al kouche tann lanmòw ok !!! ♧♧♧ Julia gade Jerry, li baissé tèt li, lsantil ronte. Men tou li wè se fini pou li. ☆ JERRY : kouraj sèm, mwen promèt ou kem ap vini nan antèman ou kanmenm, e nan vèy ou map fè nuit ap jwe domino. ♧♧♧ Jerry fin di sa epil vire lale, Julia menm vin komsi tou pèdi bon sans li. Lpran direction lakay li kanmenm. ◇◇◇ Jerry kontinye route li. Lpran direction lopital la kot Esther ye a. Esther sou chèz roulante li vin andikape jan nou tout sonje sa. Lh Esther wè Jerry li santil soulagé menmsi se Jerry ki fèl sa. Li konnen ke li te mérité sa Jerry fèl la. Jerry parèt li chita sou on lot chèz kote Esther ye a. ☆ ESTHER : mwen kontan wèw Jerry. ☆ JERRY : pou mwen se différent Esther. Mwen pat espéré wè ou ka menm chita on jou. Mwen kontan konnen kanmenm ke se sou on chèz roulante wap gen pouw passé rès viw si tout fwam pata chanje idé. ☆ ESTHER : mwen konprann Jerry. Men menmsi wpa vle tandem menm vle kanmenm mandew excuse pou sak rive a. Mwen vraiment désolé Jerry e si jodiya mwen sou on chèz roulante se paske BonDieu wè se sam mérité kom santans. Mwen pap plenyen pou sa Jerry. ☆ JERRY : ey gade pa foure BonDieu nan tentenw tande ok sèl ti konsey saa mgen pou ou. ☆ ESTHER : ou pa konprann Jerry, mwen pa menm moun nan anko !!! ♧♧♧ Jerry fè on gro bruit sou Esther, ☆ JERRY : tu as ruiné ma vie. Mon fils est mort à cause de toi, et aujourd'hui ma femme ne peut plus enfanter, hein kounyaa wap palem de ou chanje, ki melem ou chanje, e vim ou ruiné a li menm? ☆ ESTHER : kisa men sa pa posib Jerry, ou se yon bon jènjan, weklere pa kite moun diw bagay saa, koman Samantha paka fè pitit la sa poko gen deux ans depil fè on pitit, scientifiquement sa pa posib Jerry. Ou pretann ke se mwen ki responsable tou Jerry hein. ☆ JERRY : li te pran on choc ki affecté matrice li. E sel choc li te pran depi lh nou anssanm lan se accident an apre pat gen lot. Ou konprann kounyaa ? ♧♧♧ Esther baissé tèt li, lh li fin tande sa Jerry dil yo. Li santil vraiment koupab. ☆ JERRY : mwen allé Esther, konsyans ou ava jujew tande !!! !!! Jerry vire lale. Pandan Jerry ap sorti lopital la li wè Auguste kap antre. Auguste sezi lpat panse ltap kwaze ak Jerry. Jerry fè komsi lpa wè Auguste. Men Auguste rele Jerry. ☆ AUGUSTE : mwen konnen kew wèm Jerry. Menm te jus vle diw ke se sympathim mwen pote bay Esther e mwen excusé mwen tou pou sak rivel la, paske se mwen ki lakoz sa ki rivel la. ☆ JERRY : pas la peine Auguste, viw se pou ou wka fè saw vle avèl. Men kanta pou fanm saa toutotanm existé pa gen kenn vagabond ki gendwa fèl souffri. ☆ AUGUSTE : pa enkyetew Jerry!!! ♧♧♧ Jerry vire poul allé Auguste lonje la men bay Jerry, men Jerry pa occupél, Li pa pran lamen an, li jus vire lale. ♧♧♧ Bo kote pa Matéo li kouri lakay li sou tèt lh li pa wè Julia. Apre Li fin chèche lopital la lpa wèl. Lh li rive lakay li lwè Julia ki lonje kap kriye. ☆ MATÉO : kisaw genyen bb? ♧♧♧ Julia pa reponn lap gade Matéo nan je, dlo ap koule nan jel. 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 Bò kote pa Samantha li kouche, lap réfléchi, lap panse a kijan lavil teka bèl sil te konnen ke kounyaa lpral tann on bébé. A la bèl satap bèl sil konnen ke Jefferson te ka allé reposé li en paix. Pou Samantha pa gen okenn rezon pou relation li menm ak Jerry kontinye, pou li se sa Jerry panse, Samantha pa prêt poul digéré on bagay konsa. Li pa janm konsevwa vil on jou san Jerry. Men jodiya li malade. Pandan Samantha ap réfléchi konsa, Jerry li menm ap rive kay Christiane. E pandanl ap antre nan salon an li tande on musique T-vice feat Jocelyne Labile. 🎼🎼 si mwen malaade yon jou, èske wap la? Musique saa raple Jerry jou mariage li ak Samantha e sa ki rive jodiya a Samantha. Jerry vin konsyan kel paka kite Samantha pou sa paske lte juré devan BonDieu poul rete ak madanm li nan tout sikonstans. ♧♧♧ Christiane ap avancé sou Jerry li wè vizaj Jerry pal, li santi Jerry gen on pil problème. Jerry passé menl sou Christiane pou lka kanpe. ☆ CHRISTIANE : ô kisaw genyen bb? ☆ JERRY : Samantha paka fè pitit!!! ☆CHRISTIANE : 😳😳😳😳 À suivre Photo de Victor N Maignan ( Jerry ) et de Tania Lacombe ( Christiane) Remerciement à Victor N Maignan (Jerry) Phanord Sainte-claire (Samantha ) Tania Lacombe (Christiane) Medjinha Jodesty (Esther) Sponsors Institution mixte de boileau Maignan art Galerie Haitian movie magazine Azure college of nursing. Merci de lire et de partager ce feuilleton sans rien enlever svp ! ! ! Victor N Maignan
1 year ago