Allah dan Muhammad S.A.W dalam Mimpi saya mengenai Tanda-Tanda Kiamat

Community

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah yang terakhir. Tafsir mimpi muhammad Qasim ibni Abdul Karim dari Pakistan.


My Fb ID: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009174783782