MENZİLLİ YÂR sayfasını beğenir misiniz ?

Society & Culture Website

www.haydisofilermenzile.tr.gg sitesinin resmi facebook sayfasıdır.


kardeşler bu sayfayı elbirliğiyle kuralım. sadatı kiramın yoluna aykırı hiçbir şey paylaşmayalım. maksadımız, o yola hizmet etmektir. hataları görüp de bildirmeyenden davacıyım. çünkü maksadımız kimseyi yanıltmadan hakka yöneltmektir.
l"Bu zamanda insanlara yapılacak en büyük iyilik, tövbeyi tarif edip bir Mürşid-i Kamile yönlendirmektir."

Gavs-ı Sani (k.s)

Peygamber (s.a.v), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i bir örtü ile örttü ve şöyle dedi: “Allah’ım bunlar benim ehli beytim ve yakınlarımdır. Onlardan kötülükleri gider onları tertemiz eyle.” Bunun üzerine Ümmü Seleme: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben de onlarla beraber miyim?” dedi. Rasûlullah (s.a.v.): “Sen de hayır
üzeresin” buyurdu. (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

Sûfî beş bin zikir çekiyor. Rabbü'l-âlemîn ona elli bin zikir çekmiş gibi ecir veriyor. Elli bin sebep olana ve tövbe verene, elli bin bize, elli bin Seydamıza, elli bin Gavsımıza veriyor. Bu böyle ta Peygamber aleyhissalâtü vesselâma kadar gidiyor.

Gavs-i Sani (k.s)
Sofi Tavus Küşu Gibi Olmalı. Gavs-ı Sani (k.s)

" Hak talibi sofi tavus kuşu gibi olmalıdır,karga gibi olmamalıdır. Tavus kuşu, vücudunun onca güzelliğine değil,ayaklarının siyahlığına bakar; boynunu büker. Sofi de bu düşünce ve hal üzere olmalı, sahip olduğu güzel hallere değil, nefsinin kusurlarına bakmalıdır. çünkü insanın iyi hallerine bakması kendinde kibir ve gurura sebep ol...ur.

Tavus kuşu o kadar güzel renkli olmasına rağmen siyah bacağından dolayı mahcuptur. Karga ise, iki renkli olduğu, ağzı her pisliğe değdiği halde, sanki kendisinden başka kuş yokmuş en güzel kuş kendisiymiş gibi avaz avaz bağırır.

İşte aradaki fark.Rasulullah (s.a.v) buyurdu: " Mümin Müminin aynasıdır." Bu hadise göre insan mümin kardeşinde gördüğü hata ve noksanlığı kendisinde görmediği müddetçe kemalata ermesi mümkün değildir. Gavs (k.s) bir sohbetinde buyurdu ki : " İnsan ( azamet-i ilahiye karşısında) nefsini tezek gibi basit ve değersiz görmedikçe su üstünde kalamaz ve (maneviyatta) yol alamaz. Kendisinde bir değer ve ağırlık gören kimse taş gibi suyun içine batar, kimseye faydası olmaz.

Mahlukattaki bütün kemalat Allah Teala'nın bir tezahürüdür. İnsanın kemalatı kendinden bilmesi boş bir iddia ve büyük bir kusurdur... #
Gavs-ı Sani (k.s)'den