Květ Lásky

Education Website

Květ lásky Tě povede k vědomému životu v Lásce a Sebalásce. Nabízíme prožitkové setkání, videa i skype konzultace.


Lukáš Blažej:
https://www.facebook.com/lukas.blazej

Lucie Obermannová:
https://www.facebook.com/lucinka.obermannova

Instagram
https://www.instagram.com/kvet_lasky

Web:
kvetlasky.eu

Průběh setkání
A jak naše setkání probíhá? Skupinka se setkává v našem Bytě Lásky. Usazujeme se a my začínáme naším úvodem – zaléváme nesmrtelnou květinu – pro nás symbol lásky (když svou lásku zaléváš, nikdy nezvadne). Následně necháváme putovat kamínek pozornosti (samozřejmě ve tvaru srdce a každý může posdílet, co ho k setkání přivedlo, ale i něco důvěrného, co zrovna chce do kruhu vnést. Ale je i v pořádku neříci nic a jen si užít plnou pozornost všech – vše je dovoleno. Také máme krásnou aktivitu, inspirovanou báječným přítelem Kristiánem Hrušovským a tím je pohled do očí. Probíhá to tak, že pustíme velice emotivní song a po jeho dobu pozorujeme pohled druhého a s tím spojené dění v nás. Rádi sdílíme pocity z této činnosti, je však na každém, co si zvolí. Pokračujeme rozprouděním energie rozpohybováním našich těl v rytmu africké hudby. K dispozici je prostor a nástroje celého bytu. Sousedi v tu dobu ví, že vše je v pořádku. Celý Vyšehrad ožívá a my se krásně rozpumpujeme. I když se Ti zrovna tančit nechce, věř že tato hudba Tě naladí na radost a uvolní do těla svého. Song je totiž inspirací od krásné živé Ženy Jany Ehre. Pak se opět usadíme a nastává, mnohými účastníky zpětně vnímaná, nejvýživnější část. V atmosféře nastoleného bezpěčí probíhá v jednotném duchu sdílení, otevírání nejhlubšího. Jak to teď doopravdy každý má a nebo jak si přeje to mít. My popisujeme, co v pravdivému vztahu praktikujeme a jak nám to funguje a nebo někdy na zakládě našeho experimentu i nefunguje. Pak se necháváme vést na spirálové vlně nabízených perspektiv, která graduje až k otázkám na tělo. Často se stává, že skupinu identifikuje společná téma, která nás všechny spojuje. Tu prozkoumáváme ze všech úhlů. Každý si přijde na to své, ukazuje se nám zranitelná stejnost nás všech. V průběhu této diskuze inscenujeme prožitkovou scénku, kterou společně zažíváme ve vztahu. Prezentujeme tím, jak lze vyřešit situaci, v daný moment pro nás mnohdy neřešitelnou. Ale občas z ní dokáže vyústit i konec vztahu. Demonstrujeme tím, že vše se dá ve vztahu vyřešit, pokud plně vyjádříme emoce a uvědomíme si lásku k druhému. Teprve pak je možné nalézt řešení a klid. Je to zatím novinka, ale plánujeme do budoucna scénky hrát společně, aby si každý ozkoušel po svém, jak by zdánlivě jednoduchou situaci řešil on. Poslední činnost je uzemněné kreslení. Kdy se každý v tichosti ponoří do své kreativity a ztvární cokoliv, co mu ze setkání utkvělo. Setkání ukončujeme sdílením, společnou fotografií a každý na svém uvážení přispívá finanční hojností do naší berušky.