មន្តអាគម គាឋា បាលៃ

Photographer

3:35
កូនចៅទាំងអស់ រួម និង លោកអ្នករៀនភាសា បាលៃ របស់ខ្មែរ ជាទី មេត្រី ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ បរិ យាកាស ខ្លះ ស្របជាមួយ ខ្ញុំ កំពុង រង់ចាំ ទទួល ឈើ (រាជ្យកុល) នៅភ្នំក្រវាញ ផង ខ្ញុំបាន តែងចំរៀងមួយបទ ទុកដើម្បីរក្សាប្រវត្តិ អង្គពោធិសត្ត ទាំងពីរ នៃសាវៈ របស់ព្រះ សិរិអាមេត្រីយ (ជ័យមរកដ និង កែវមរកដ) ដែលប្រវត្តិ ចាប់បដិ សន្ធិក្នុងស្រុក កំណើត ខេត្តពោធិសត្ត របស់យើង ចំរៀងមានចំណងជើងថា៖ ពោធិសត្ត អូរសោម ភ្ជាប់និស្ស័យខ្ញុំ ១) ពោធិសត្ត អូរសោម ភ្ជាប់និស្ស័យខ្ញុំ បានជួបមនោរម្យ មន្តស្នេហ៍ជាយា លួងល្អាង ១២ មាតាជ័យជា ក្សត្រីមាលា កើតមានវិញហើយ ២ ) សូមថ្វាយបួងសួង លួងចិត្តភក្តី ជាមួយបុត្រី កែវមរកតាង ឱយអង្គជួយខ្ញុំ ឈ្នះសត្រូវបាន ថ្វាយហ៊ុម យសដ្ឋាន ដល់អ្នកជាថ្មី ៣) ស្វរក្ខារ អើយ នាងជួយខ្ញុំដែរ ព្រលឹង្គជាតិខ្មែរ អន្ទងនិស្ស័យ សូមអ្នកជួយខ្ញុំ ឱយបានឈ្នះជយ័ លុះព្រះមេត្រី ជួយនាងមិនខាន។ លំអានភ្លេង (កំពង់ ធំ ជំរុំចិត្ត ) ០៩.១១.២០១៧
6 months ago