Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nonprofit Organization

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji umożliwia zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w programach edukacyjnych takich jak np.: Erasmus+.


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji umożliwia zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w programach edukacyjnych takich jak np.: Erasmus+.

3:47
Eurydice
4 years ago
6:16
Dwunastu laureatów konkursów EDUinspiracje oraz EDUinspirator odebrało nagrody podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Już niebawem fotorelacja, tymczasem dzielimy się materiałem ilustrującym poprzednie edycje konkursu EDUinspiracje. Wyniki konkursu EDUinspiracje: Kategoria Edukacja szkolna XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu Kategoria Szkolnictwo wyższe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kategoria Edukacja zawodowa Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie Kategoria Edukacja dorosłych Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne Kategoria Edukacja pozaformalna młodzieży Stowarzyszenie Arteria w Gdyni Kategoria Polsko-litewska przyjaźń Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Wyniki konkursu EDUinspirator: Kategoria Edukacja szkolna Edyta Kowal-Wencel | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach Kategoria Szkolnictwo wyższe Katarzyna Chmielewska | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Kategoria Edukacja zawodowa Jarosław Makal | Politechnika Białostocka Kategoria Edukacja dorosłych Bartłomiej Głuszak | Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Kategoria Edukacja pozaformalna młodzieży Mateusz Piątkiewicz | Dom Kultury we Włoszczowie Kategoria Polsko-litewska przyjaźń Marcin Głuszyk | Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży, Police GRATULUJEMY! #konkurs #EDUinspiracje #EDUinspirator #UE
5 years ago
1:14
Europass
5 years ago