Vỏ ram Hà Tĩnh - Kiều Vân 0963238585

Kitchen/Cooking

Lá nem mềm dễ cuốn,không rách, bánh nhạt và bảo quản đc ngăn đá dùng 1 năm, rán lên màu đẹp, giòn 1h,tráng bằng gạo Bắc hương sạch, thơm-:

1:16
Test hàng
2 years ago