Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

College & University

Najlepsza uczelnia akademicka w regionie. 69 lat tradycji w kształceniu kadr medycznych. 15 kierunków studiów. 4500 studentów. www.umb.edu.pl


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój,możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.
W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało jeszcze tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.
Na Uczelni studiuje 4500 studentów, w tym 274 w języku angielskim.

Liczba 116 profesorów tytularnych oraz 100 doktorów habilitowanych na 786 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w kraju.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 60 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy.studyjne w najlepszych ośrodkach naukowych i dydaktycznych na świecie. W roku akademickim 2010/2011 gościliśmy profesorów wizytujących między innymi z takich ośrodków jak Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of Pennsylvania.

Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe. Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2016 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar unikalny pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 50 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.