Sketch BOOK Art cafe

Coffee Shop

ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม งานศิลปะ ร่มรื่น บรรยากาศในสวน ต้นไม้สวย


ที่จอดรถสะดวกสบายที่ด้านข้างของร้าน หรือจอดได้ที่ลานจอดรถของคอนโดวิวทะเล5 ด้านหลัง