EXO - EXO L We Are One VietNam Fanpage

Musician/Band

EXO là tình yêu của EXO L . ..EXO L sẽ luôn bên cạnh EXO cùng nhau chia sẽ mọi điều.... We Are One Forever <3 Saranghaja


EXO là nhóm nhạc tân binh của công ti SM.Entertainment seoul được ra mắt vào ngày 08-04-2012 .Gồm 12 thành viên chia thành 2 nhóm nhỏ EXO-K và EXO-M (trong đó có 4 thành viên là người Trung)
Thành viên EXO-K
1 : Suho (nhóm trưởng EXO-K)
2 : Chanyeol
3 : Baekhuyn
4 : D.o
5 : Kai
6 : Sehun
Thành Viên EXO-M
7 : Kris (Nhóm trưởng EXO-M)
8 : Xiumin
9 : TAO
10: Luhan
11: Lay
12: Chen
Bài hát ra mắt: MAMA
Tên Fanclub: EXO-L
Album(s): MAMA (1st Mini Album) (2012), XOXO (First Album) (2013), Growl (repackage Album) (2013), Overdose (second mini album) (2014)