မဇၨိ်မဂုဏ္ရည္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေကာဝိဒ

Community

ယခု FB Page သည္ မဇၩိမဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္
ေဒါက္တဘဒၵႏၲေကာဝိဒ ၏ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးက႑
ျဖစ္ပါသည္။


ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ာ။ ။
တရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စင္ ဓမၼမိတ္ေဆြတို ့၏ ေလးစားကိုးကြယ္ရပါေသာ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဦးေကာဝိဒ ၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဓမၼခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းမ်ားအား အခ်ိန္ ႏွင့္ တေျပးညီ သိရွိ ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဆရာေတာ္ ၏ အဆံုးအမ ႏွင့္ ၾသဝါဒကို ခံယူကာ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ တပည့္သာဝကမ်ားမွ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ေသာ နိဗၺာန္ေဆာ္ အျဖစ္ ယခု FaceBook စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ျပန္လည္တင္ျပေပးပါမည္ခင္ဗ်ာ။