سیدعیسی حسینی مزاری

Interest

این صفحه جهت انعکاس دیدگاه ها و مطالب مربوط به سید عیسی حسینی مزاری، راه اندازی شده است.


این صفحه جهت انعکاس دیدگاه ها و مطالب مربوط به سید عیسی حسینی مزاری، راه اندازی شده است.

3:44
زهیر والی بامیان رسما همان اتهامی را به امام حسین(ع) می بندد که یزید و ابن زیاد می بست ........ والی بامیان سالهاست که جنگ علیه مذهب و مقدسات مردم را شروع کرده بود اما اینک نقاب را به کلی از چهره برگرفت اما کجاست شورای علمای بامیان و کجاست شورای علمای کشور و متدینین مجاهد که سر در لاک فررو برده و وقاحت هر ناشسته و ضد دین را با ذلت تمام تحمل می کنند؟!!! شاید زهیر دل از ادامه مسولیت بریده و نا امید از زندگی در کشور است و بدینترتیب سعی برای درست کردن کیس پناهندگی دارد تا پیش باداران غربی خود رو و آبرویی کسب کند اما واقعا این جای شرم به دولت و کشوری نیست که ادعای اسلامیت دارد؟!!! تا بکی مردم مظلوم اما قهرمان کشور مسولیت چنین عناصر وابسته و مزدور دشمن را با سنگینی تمام سپری کنند؟!! به راستی که چه راست گفته است رسول خدا (صلي الله عليه وآله) که میفرمایند: هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نيكانشان دعا كنند امّا دعايشان مستجاب نشود. إذا لَم يَأمُروا بِمَعروفٍ وَلَم يَنهَوا عَن مُنكَرٍ وَلَم يَتَّبِعوا الأخيارَ مِن أهلِ بَيتى ، سَلَّطَ اللّه‏ُ عَلَيهِم شِرارَهُم ، فَيَدعوا عِندَ ذلِكَ خِيارُهُم فَلا تُستَجابُ لَهُم؛ امالى صدوق، صفحه25 سایر مطالب مرتبط در: www.avapress.com
8 months ago
2:57
انتقاد سخت، غیر قابل تحمل و کوبنده از روحانیت و حوزه های علمیه شیعه ........... منفعل ترین طیف در افغانستان روحانیت است. با آنکه می تواند نقش آفرین ترین باشد اما امروزه برخلاف تصور از جایگاه، موقعیت و اثرگذاری خود عمل می کند. روحانیت با عقب ماندن از انجام مهمترین وظایف اجتماعی، مشغول امور روزمره زندگی فردی آنهم در پایین ترین سطحش بوده و میرود تا به کلی در طاق نسیان گذاشته شود و این مشکل متاسقانه ناشی از سیاست آموزشی ناقص حوزات علمیه است. اگرچه برخی چون حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنه ای و عده معدودی دیگر با ابتکارات جالب باعث احیای اسلام و طرح مدیریت عالی آن در سطح جهانی گردیده و ایده های مبتکرانه ای برای پیشتازی روحانیت و حوزات علمیه داشته و دارند اما متاسفانه تا هنوز مورد اجرا و اعمال قرار نگرفته، همین است که امروزه به ویژه در افعانستان شاهد انفعال کشنده طیف بزرگی از وحانیت هستیم. انتقادات جناب آقای رحیم پور ازغدی در این کلیب از روحانیت و حوزات علمیه اگرچه سخت، غیر قابل تحمل و کوبنده است اما حقیقتی است انکار ناپذیر و امیدوارم به گوش بزرگان حوزات علمیه قم، مشهد مقدس، نجف، کابل و سایر نقاط رسیده، مورد بازخوانی و تجدید نظر در سیاستهای آموزشی شان قرار بگیرد. در غیر آن بایستی شاهد افول قدرت، شان و شوکت محدود اسلام و مسلمانان باشیم. دیدن این کلیب و به اشتراک گذاری آن کمک بزرگی به احیای مجدد عظمت و تاثیر گزاری حوزات علمیه می کند. کلیب حاضر از شناسه مجتبی مهوری گرفته شده است. سایر مطالب در: www.avapress.com
9 months ago