KIẾN THỨC KARATE-DO - 空手道

Community

Trang cập nhật những thông tin, kiến thức mới nhất về môn võ KARATE-DO. Trang có luật dùng tiếng Việt chuẩn mực khi bình luận - Xin vui lòng chấp hành.


TRANG DÀNH CHO NHỮNG TRÁI TIM ĐAM MÊ KARATEDO VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI.

Vì một ngôn ngữ Việt Nam trong sáng - Vui lòng không VIẾT TẮT hay TEENCODE.
OSU.

0:46
KARATE
16 days ago
0:44
NGHĨA DŨNG KARATE-DO: Nguồn gốc: Hệ phái Suzucho Karate-Do phát triển rộng khắp, dẫn đến việc hình thành nhiều Chi Phái và Phân đường khác nhau. Nghĩa Dũng Karate-Do là một trong những Phân đường lớn của Hệ phái Suzucho Karate-Do. Phân đường được thành lập năm 1978, bởi Võ sư Nguyễn Văn Dũng, môn đồ của thầy Chưởng môn Suzuki Choji. Võ đường Trung tâm đặt tại 8 Trương Định - TP Huế. Karate-Do là môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản, với mục đích đào luyện thể chất và tinh thần. Cuối thập niên 1950, trong xu thế giao lưu và phát triển, một khuynh hướng mới được hình thành, là khuynh hướng thể thao hoá Karate-Do, mà biểu hiện rõ nhất là chấp nhận thi đấu và tổ chức các giải đấu cấp vùng, quốc gia, và quốc tế. Sau những tranh cãi quyết liệt, cuối cùng khuynh hướng mới thắng thế, góp phần giúp Karate-Do phát triển phổ cập đến nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, còn nhiều Võ sư, trong đó có Tổ sư Funakoshi Gichin vẫn kiên định quan điểm truyền thống của mình. Thập niên 1960, thầy Suzuki Choji du nhập môn Karate-Do vào Việt Nam cũng với tinh thần Võ đạo truyền thống của Tổ sư Funakoshi Gishin. Thầy rất ghét những kẻ dùng võ đánh người. Thầy nghiêm cấm tuyệt đối không được giao thủ với người khác phái, không được thượng đài tranh thắng thua... Tháng 12/1987, “Hội nghị hội thảo toàn quốc về Karate” lần đầu tiên tổ chức tại Huế, đánh dấu bước đầu Hệ phái Suzucho Karate-Do tiếp cận nền Karate-Do quốc tế hiện đại. Đặc biệt, tháng 7/1989, tại Hà Nội, sau đợt tập huấn với chuyên gia của Hiệp hội Karate-Do Nhật Bản - Võ sư Yamamura, Hệ phái Suzucho Karate-Do đứng trước sự lựa chọn: giữa con đường Võ đạo truyền thống của thầy Chưởng môn Suzuki Choji, và xu thế thể thao hoá của thời đại. Trong lúc hầu hết cao đồ của thầy Suzuki Choji hoà theo khuynh hướng thể thao hoá môn võ thuật truyền thống Karate-Do, Võ sư Nguyễn Văn Dũng dần dà kiên định con đường của thầy mình: Duy trì truyền thống, kết hợp với tinh hoa của Karate quốc tế hiện đại. Coi trọng kỹ thuật căn bản, quyền pháp, kỹ năng tự vệ, rèn luyện sức khoẻ, và tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Tuy chương trình đào luyện có nội dung thi đấu, nhưng không vì mục đích tranh dành huy chương; mà coi thi đấu là phương thức để giao lưu, học hỏi, kiểm tra mình, thể hiện mình, và phát hiện tài năng Karate cho thể thao nước nhà. Đó là nét đặc trưng cơ bản của Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do.
26 days ago