Địa Tạng Phi Lai Tự

Religious Organization

Chốn tịnh độ nhân gian. NHÀ CON ĐÓ - BAO GIỜ CON TRỞ LẠI?


Kênh thông tin chính thức cập nhật thông tin, hình ảnh, chia sẻ từ Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (Thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam) - do Đại đức Thích Minh Quang trụ trì.