FanClub Anime - Otaku VN

Fictional Character

Fanpage không chính thức. FcAnime tạo page nhằm giúp mọi người cập nhật những thông tin về các bộ Anime của các Website.
AD: > KTR~Gin
> Ram


Cập nhật thông tin về những bộ Anime mới nhất hay nhất của các mùa của các trang web. Những bản Nightcore nice do AD tự làm ^^
Ad:- KTR~GiN
- Ram