Trung tâm Nghệ thuật Edumesa

Art

Trang thông tin hướng dẫn các kỹ thuật trong thanh nhạc.


- Đào tạo học viên tập luyện các kỹ thuật thanh nhạc từ cơ bản đến nâng cao.
- Dạy các kỹ thuật hát karaoke cho người đi làm
- Luyện thi vào các trường Nghệ thuật chuyên nghiệp