Buah Merah Mix Juice Metro Manila, Philippines

Alternative & Holistic Health Service

The company exists to distribute only unique, high-quality, more organic and healthy products that promote beauty and wellness to the people.

Contact Numbers: 02-8136441 / 09189445638 / 09436248357 / 09171458357

http://buahmerahmixmakati.business.site


Ang Buah Merah Mix Juice at GoShi ay ang Flagship Product ng Essensa Naturale, isang established at malaking
kumpanya na merong sariling plantation, manufacturing, at packaging business.
At ito ay pag-aari ng mga Licensed Chemist na may malalim ng kaalaman at experience sa industrya ng
Food Supplement, Alternative Medicines, Skin Care at maging mga Fragrances.

Contact Numbers: 02-8136441 / 09189445638 / 09436248357.