newsbomb.al

Media/News Company

Newsbomb.al, është agjencia online mediatike, e fokusuar në aspektin politik, social, ekonomik e kulturor.


Newsbomb.al është agjencia online mediatike e fokusuar në aspektin politik-social-ekonomik e kulturor.

Do të jetë një faqe e përditshme online, me analiza e komente profesionale. Stafi i NewsBomb do të angazhohet në përmbushje të etikës në media, duke u dhënë mundësi si denoncimeve të qytetarëve, edhe komenteve të tyre, por në mënyrë të kontrolluar.

Barometri i personazheve të aktorëve kryesorë në vend apo jashtë saj, është një risi e NewsBomb, ku gjithësecili do të mund të shprehë mendimin e tij me votë.