การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อำเภอศรีราชา

Government Organization

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชม. 1129 PEA Call Center


PEA ศรีราชา
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 24 ชม. 038-324402
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในเวลาราชการ 038-326562
PEA call center 1129
แผนกบริการลูกค้า 038-313904
แผนกมิเตอร์ 038-771243
โอเปอร์เรเตอร์ อัตโนมัติ 038-311011,038-313906, 038-322170, 038-326560