Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

College & University

UMK jest największą uczelnią Polski Północnej pod względem potencjału naukowego, liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów.


UMK jest największą uczelnią Polski Północnej pod względem potencjału naukowego, liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów.