ตลาดนัดพระเครื่องบุญรอดบาซาร์ ชลบุรี มีนัดทุกวันจันทร์และวันพฤหัส

Bar & Grill

เริ่มเวลา 06.00-13.00น.. มีของรางวัลแจกมีวันนัดจันทร์และวันพฤหสฯและเปิดทุกวันมีตู้พระประจำ


เริ่มเวลา 06.00 น. มีของรางวัลแจก เพิ่มวันนัดจันทร์และวันพฤหสฯ