ตลาดนัดพระเครื่องบุญรอดสเตชั่น ชลบุรี มีนัดทุกวันจันทร์.อังคาร.วันพฤหัส

Bar & Grill

เริ่มเวลา 07.00-19.00น.. มีของรางวัลแจกมีวันนัดจันทร์.อังคาร วันพฤหสฯและเปิดทุกวันมีตู้พระประจำ


เริ่มเวลา 07.00 น. มีของรางวัลแจก วันนัดจันทร์.อังคาร.วันพฤหสฯ