Le Le Bahia Latin & Disco

Performance & Event Venue

LE LE BAHIA Discoteca - Lissone. 2 Piste e 2 generi musicali - PISTA LATINA: Salsa, Bachata, Kizomba - PISTA DISCO: Hit dance. www.lelebahia.com " I LOVE THIS LOCAL"


LE LE BAHIA Discoteca - Lissone. 2 Piste e 2 generi musicali - AREA LATINA: Salsa & Bachata - AREA DISCO: Hit dance. www.lelebahia.com " I LOVE THIS LOCAL"