Şair aşıq Dədə Şəmşir

Public Figure

© 20-ci əsr Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi saz-söz sənətkarı aşıq Dədə Şəmşir yaradıcılığı

7:20
"Mixəyi"
1 year ago