Maya Vakfı

Non-Governmental Organization (NGO)

Çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak.

Providing a better future for children.


Değerlerimiz:

Hak Temelli Yaklaşım
İnsan Onurunun Korunması
Tüm Kültürlere ve Farklılıklara Saygı Duyma
Çocuk ve Genç Odaklılık
Bilimsellik
İş Birliği ve Gönüllü Çalışma
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Our values:

Rights-Based Approaches
The protection of human dignity
Respect All Culture and Diversity
Children and Youth Focus
Scientificity
Cooperation and Volunteerism
Transparency and Accountability