Yrd. Doç. Dr Hikmet Çelikbaş Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı

Surgeon

#baş ağrısı #kafa tümörleri #boyun fıtığı, #belfıtığı #sırtfıtığı #beldedaralma #skolyoz #spinalstenoz #lomberdiskopati #servikaldiskopati #sinirsıkışması #mersin #eldeuyşma #beyinsinircerrahi #hidrosefali #boyunfıtığı #belfıt


Uzun süredir beraber çalışan iki arkadaş olarak işbirliği yaparak zor ve komplike vakaların hekime ulaşımını kolaylaştırmak amaçlı merkezimiz kurulmuştur. #hidrosefali #boyunfıtığı #belfıtığı #belkayması #omurgadaeğrilik #fıtık #omurga #kırık #beyincerrahisi #hikmetçelikbaş #drhikmetçelikbaş #boyunağrısı #boyunomurgakaymadı #boyunkırığı #anteriorfüzyon #platinuygulamadı #beyinvesinircerrahisi #ameliyat #mikrocerrahi #microsurgery #treatment #neurosurgery #neurologicalsurgery #cervicallistesis #anteriorfusion #outpatientclinic #belfıtıgı #belkaymasi #omurgakırıgı #beyintümörü