İSLAMİYET

Community

Ehli Sünnet Velcemaat Yolunda Yolculuk yapmak isteyenleri arayan bir sayfa... [email protected]


Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İnsanlar, dinde çeşitli gruplara bölündüler. Her grup, kendi yolunu doğru sanıp sevinmektedir.) [Müminun 53]

2:56
*DİKKAT!* 🔻 İnsan yüreğine, kalbine hitab eden bu tip Videolar! ✍️ SEVGİNİN AKIŞ YÖNÜNÜ, İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRİYOR!.. 🔻 Derinler de şiddetli Kültür savaşı var! 🖌 KÜLTÜRLER SAVAŞI! İslam kültürü ile Hristıyanlık kültürünün savaşı şiddetli şekilde devam ediyor! Hristıyan kültüründe; Para var! Güç var! Medya var! Dünyalık var! Profesyonellik var! Etki var.. İslamiyette Bunun ile mücadele edecek olan sadece *DOĞRU BİR İTİKAD VAR!* ✍️ Hristıyanlar (kurdukları masonluk ile müslümanların merhametini istismar ediyorlar) insancıllık ile, kedi, köpek, hayvan sevgisi ile İslamiyette olan Sevgi ırmağının akış yönünü değiştiriyorlar! İslamiyette ki; merhametinin üstü örtülüyor! İçeriği değiştiriliyor! Hristıyanlığın merhamet anlayışı yüreklere işleniyor! *USÛL FARKLI!* *Yollar ayrı..* *“Ortalık aydınlanınca olur belli,* *herkesin geceyi, kimle geçirdiği!”* İslamiyette; Sevgi ırmağı, Allahü teâlâya doğru akar! Tüm sevgilerin yönü, hedefi, maksadı, Allahü teâlâya vasıl olmak içindir! Bu video daki; “Böyle sevgiler, safra hastasının, şekeri sevmesi gibidir.” ✍️ Hubbu fillah Buğdu fillah, imanın şartlarındandır. Bu profesyonel videolar; Sevginin; Allahü teâlâya ve Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ve eshabına ve evliyalara bağlanmasını engelliyor! Kalbi, Kime bağlıyor.. DÜNYAYA... İnsanlara, Kullara, anneye, babaya, Kedilere, köpeklere, kurda kuşa, arıya, böceklere, bağlıyor FETÖ ve Hocası da (çiçekler böcekler, çayırlar bayırlar, diyor!) aynı metodu kullanıyordu! Oltaya çok kişi takıldı! Sonra hepsi perişan oldu! Bunlar Maalesef, Yem olarak, profesyonelce, ÖZEL HAZIRLANMIŞ videolar!.. ✍️ Vurgunlar derinlerde kalbe vurur! Oltada ki yem ne kadar etkili gösterişli ise o kadar çok balık yakalar! ✍️ İslamiyetin koyduğu sevgi, DERECELEMESİ YOK EDİLİYOR! ✍️ “Hubbu fillah, buğdu fillahın” Üstü örtülüyor! Akıla, perde indiriliyor! VİRÜS DERİNLER DE.. İdrak yok ediliyor.. ✍️ Sonra olması gereken sevgiler ÖNE alınıyor! ASLINDA Öne alınmakla asla ulaşmasının bağı koparılıyor! ✍️ Allah için olacak SEVGİ; nefsi için, (Kızı için , hanımı için) EGO’su için DÜNYALIK sevgi haline ÇEVRİLİYOR! ✍️ Kalb Sahibi ile meşgul olmaktan uzaklaştırılıyor! ✍️ Günahtan büyük ve fark edilmeyen, gizli günah işleniyor! Katı tariki ilahi yapılıyor! *”49 KIRKDOKUZUNCU MEKTÛB* dan... *Allahü teâlâ, sizi, bilinen ni’metlere ve bilinmeyen se’âdetlere kavuşdursun! Bilinen ni’metler, zâhirin ya’nî bedenin, ahkâm-ı islâmiyyeyi yapmakla süslenmesidir “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”. Görünmeyen, ma’nevî se’âdet de, bâtının ya’nî kalbin ve rûhun, Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmakdan kurtulmasıdır. Acabâ hangi seçilmiş kimseyi bu iki ni’metle şereflendirirler?* Rabbigfir verham ente erhamürrâhimîn teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. *50 ELLİNCİ MEKTÛB* dan... *Allahü teâlâ, sevgili Peygamberi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”, kendinden başkalarına köle olmakdan kurtarsın! Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasîb eylesin! Dünyâ, görünüşde çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakîkatde ise, öldürücü zehrdir. İşe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara, kurtuluş yokdur. Onun öldürdükleri leş olur. Âşıkları deli olur. Dünyâ yaldızlanmış pislik gibidir. Şeker kaplanmış zehr gibidir. Aklı olan, bu bozuk mala gönül kapdırmaz.”* ✍️ Bu videolar; belli yerlerden (masonlar! tarafından) profesyonelce ÖZEL hazırlanıyor!.. *Niçin* İnsanları Allahü teâlânın sevgisine kavuşmasını engellemek için!... Müslüman hiç bir nedenle; Hanımını bırakıp o bota atlamaz! ölüm Hastası dedikleri saçmalık da olsa; Müslüman, Canı verenin de, alanın da, Allahü teâlâ olduğunu bilir! O dilemekçe, ecel gelmedikçe kimse ÖLMEZ! buna imân eder! ✍️ Mason Allahü teâlâya olan güveni İmanı yok etti! 🇹🇷 Müslüman, Hanımını bırakıp bota atlamaz! Son ana kadar mücadele eder! Allahü teâlâdan ümit kesmez! Ölürse beraber ölür! ✍️ KIZINI DA Allahü teâlâya emanet eder! Allahü teâlâ anlayışımızı arttırsın. [M.Ahmedoğlu-aksaçlı]
29 days ago
1:01
1:46
342377762990259
7 months ago
7:38
Önce DİNLEYİNİZ! Ve sonra okuyabilirsiniz! 🔻 Kitab-ül-vefa fi-fedail-il-Mustafa kitabında şöyle yazıyor: Bir gün Ka’bül-Ahbar, bir Yahudi âliminin ağladığını gördü. (Niçin ağlıyorsun?) diye sordu. Yahudi âlim söylemedi. Ka’b, (İstersen seni ağlatan şeyleri sana söyleyeyim) dedi. Yahudi âlim, (Söyle) dedi: (Musa aleyhisselam Tevrat’tan okuyarak: “Yâ Rabbi! Ben bir ümmet gördüm ki, onlar ümmetlerin hayırlısıdır. İman etmeleri için insanlara emr-i maruf ve nehy-i münker yaparlar. İlk ve son kitaba inanırlar. Deccal ile savaşırlar. Bunları bana ümmet eyle” dedi. Allahü teâlâ, “Yâ Musa, Onlar Ahmed’in ümmetidir” buyurdu.) Bunları dinleyen Yahudi âlimi, (Doğru söyledin yâ Ka’b) diyerek, onu tasdik etti. Ka’b dedi ki: (Musa aleyhisselam, “Yâ Rabbi, o ümmet, çok hamd eder. Bir iş yapmak isteyince inşallah derler. Onları bana ümmet eyle” dedi. Allahü teâlâ, “Yâ Musa, Onlar Ahmed’in ümmetidir” buyurdu.) Yahudi âlimi, (Doğru söyledin ya Ka’b) dedi. Yine Ka’b şöyle devam etti: (Musa aleyhisselam Tevrat’a bakıp, “Yâ Rabbi, ben bir ümmet görüyorum ki, onlar yükseğe çıksa tekbir getirirler, alçak yere inseler hamd ederler. Onlar için yeryüzünün toprağı temiz kılındı. O toprakla necasetten ve hadesten, cünüplükten, suyla temizlendikleri gibi temizlenirler. Yeryüzü onların mescitleridir. Yani, nerede dilerlerse, orada ibadet ederler. Onları bana ümmet eyle” dedi. Allahü teâlâ, “Yâ Musa, Onlar Ahmed’in ümmetidir”buyurdu.) Yahudi âlimi, (Doğru söylüyorsun ey Ka’b) dedi. Yine şöyle anlattı: (Musa aleyhisselam, Tevrat’ta görerek, “Yâ Rabbi, bir ümmet ki, onların Mushafları kalblerindedir. [Âyet-i kerîmeleri ezbere bilirler!] Namaz kılarken melekler gibi saf tutarlar. Mescitlerinde bal arısı gibi sesleri işitilir. Onlardan pek azı Cehenneme gider. Onları bana ümmet eyle” diye arz edince, Allahü teâlâ, “Yâ Musa, Onlar Ahmed’in ümmetidir” buyurdu.) Yahudi âlimi, (Doğru söyledin yâ Ka’b) dedi. Musa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamın ümmetine verilen hayırları görünce, Onun ümmetinden olmak istedi. Allahü teâlâ onu teselli etti. (Şevahid-ün-nübüvve) [İsa aleyhisselam da ümmet olmayı istedi... Allahü teâlâ onun duasını kabul etti.] Haşa O postacı idi. Kur'ân-ı kerîmi getirdi işi bitti! diyen ZINDIKLARA İnanan kaflrler dikkatli okuyunuz!
8 months ago
1:10
323006005139979
9 months ago
1:35
660775697636880
9 months ago