น้องขุน ลูกแม่ไข่

Entrepreneur

น้องขุน ลูกแม่ไข่หวานกับป๊ามิก
Name: (Khun) Pattrakrit Ponghanpanich
Date of birth: 27.01.2016 (Wed)
Birth time: 6.34 am
Birth weight: 2.86 kg