Thanh niên Tin Lành San Jose

Website

Chúng tôi là nhóm thanh niên Tin Lành nói Tiếng Việt đang sinh hoạt tại Hội Thánh Sống Tin & Hi Vọng, San Jose, California. Rất hân hạnh làm quen các bạn!


-mong muốn các bạn Thanh Niên Việt Nam có thời gian cùng họ, tìm hiểu Kinh Thánh và thông công.
- tạo điều kiện cho các bạn thanh niên ham thích Tiếng Việt có cơ hội và môi trường tìm hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Việt.
-giúp đỡ các bạn thanh niên từ Việt Nam sang thuận lợi tiếp xúc với môi trường học tập và định cư sinh hoạt tại San Jose.