Xây Dựng Số - Tuyển Dụng

Community

Tuyển dụng xây dựng đã kết nối thành công rất nhiều doanh nghiệp xây dựng và người lao động trong lĩnh vực xây dựng. Tuyển dụng xây dựng là cổng thông tin miễn phí vì cộng đồng xây dựng. Tuyển


Fan page Tuyển dụng xây dựng được tài trợ bởi Trung tâm đào tạo nghiệp vụ xây dựng RDSIC thuộc Viện Tin học Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng. Fanpage Tuyển dụng xây dựng là cổng thông tin việc làm xây dựng miễn phí kết nối doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tuyển dụng và lao động trong lĩnh vực xây dựng.

Tầm nhìn đến năm 2018 là fapge về viêc làm xây dựng lớn nhất Việt Nam.

Chúng tôi nỗ lực hết mình vì giá trị cộng đồng.

0:18
Siêu kute
1 month ago
0:14
Hết hồn =))
12 months ago