HRP

Coach

HRP JobRotation – program praktyk i staży dla Juniorów rynku pracy


Jesteśmy grupą kapitałową z długą tradycją. Działamy nieprzerwanie od 2004 roku. Nasze spółki zajmują się realizacją projektów dofinansowanych w ramach POKL, przygotowaniem i prowadzeniem projektów inwestycyjnych a także doradztwem i szkoleniami. Możemy się pochwalić współpracą
z ponad 100 klientami biznesowymi, pozyskanymi 100 mln wsparcia dla naszych klientów, wydanymi trzema książkami i kilkudziesięcioma artykułami. Zdobyliśmy szereg nagród i wyróżnień – do najważniejszych należą: Lider Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 2015r., II i III miejsce w konkursie Lider POKL w kategoriach – liczba zrealizowanych projektów, wysokość pozyskanego wsparcia.