Universitat de València - UV

College & University

Fundada en 1499, la Universitat de València és hui una moderna universitat que imparteix formació, genera investigació, crea i difon cultura.


Fundada en 1499, la Universitat de València és hui una moderna universitat que imparteix formació, genera investigació, crea i difon cultura i transfereix coneixement i valors a la societat.