Risifrutti

Food & Beverage Company

Favoritmellanmålet!


Vi välkomnar besökare och uppmuntrar dig att dela med dig av kommentarer, bilder, videos och annat innehåll här. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort innehåll som bryter mot svensk lag, anses stötande, kränker andras immateriella rättigheter eller enligt oss inte lämpar sig i detta forum.

Var uppmärksam på att allt innehåll som postas på Risifruttis facebooksida kan kopieras, delas, överföras, publiceras och/eller skickas vidare. Genom att posta innehåll på Risifruttis facebooksida ger du oss rätten att kopiera, dela, överföra, publicera och/eller skicka vidare innehållet. Samt ger du oss även rätten att utan ersättning till dig och utan begränsningar i tid använda innehåll, idéer, koncept eller tekniker som du beskriver till vidare utveckling, tillverkning och i marknadsföring av våra produkter, i digitalt, tryckt och all annan form, runt om i världen.

Om du skickar innehåll till oss, godkänner du att Risifrutti använder ditt fullständiga namn i bildtexten till bilden/videon.