Sailor Mông

Fictional Character

Liên hệ quảng cáo :
• Mail : [email protected]
• Call : 0932.79.60.78


Nhân vật hư cấu , rất là HƯ CẤU =)) haha
Hình vẽ được hoàn thiện bởi Trần Huy Phụng . Ý tưởng kịch bản : Sya - Neo Dương - Trần Ngọc Cát Phương