Sailor Mông

Fictional Character

Sailor Mông là hiện thân của Trần Ngọc Cát Phương :))
Nó chỉ biến hình khi gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống để cứu nhân độ thế hay phá hoại còn tuỳ :))


Nhân vật hư cấu , rất là HƯ CẤU =)) haha
Hình vẽ được hoàn thiện bởi Trần Huy Phụng . Ý tưởng kịch bản : Sya - Neo Dương - Trần Ngọc Cát Phương