โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สพป.นภ.๒-โรงเรียนขนาดเล็ก

Elementary School

โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ หมู่ ๑๐ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐