Địch Lệ Nhiệt Ba - 迪丽热巴 - Dilraba

Actor

Tên đầy đủ: Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề
Thường gọi là Nhiệt Ba, Tiểu Địch
Ngày sinh: 03/6/1992
Là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ - Trung Quốc